Матеріали конференцій, семінарів і т.п. (КАМТС1)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено матеріали, опубліковані у збірниках, що видані за результатами конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів тощо.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • ДокументВідкритий доступ
  Cross-disciplinary terminological competence for esp students majoring in power engineering
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022-11-29) Guryeyeva, Lyudmyla; Kolomieets, Svitlana
  The authors suggest ways of increasing the efficiency of forming interdisciplinary terminological competence of future specialists in the field of power engineering. The conducted analysis allows concluding that, despite a significant number of fundamental studies of professional terminology, the problem of interdisciplinary terms of the energy sector necessitates further research on this issue.
 • ДокументВідкритий доступ
  Навчання перекладу на заняттях з іноземної мови на сучасному етапі
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2023) Маслова, Тетяна Борисівна; Власюк, Людмила Сергіївна
  У статті розглядається дискусійне питання щодо використання рідної мови та перекладу на заняттях з іноземної мови. З точки зору комунікативного підходу та сучасних методик навчання проаналізовано недоліки та переваги традиційних перекладних методів і запропоновано три основні шляхи використання перекладу для розвитку іншомовної мовленнєвої компетентності. Навчальний переклад може використовуватися як один з прийомів вивчення іноземної мови задля розвитку навичок роботи зі зв’язним текстом. Вправи з навчального перекладу є зокрема доцільними при тренуванні та перевірці словникового запасу, граматики, синтаксису та стилістики мови, що вивчається. При цьому важливо знайти правильний час для перекладу на занятті, в ході якого переважали б комунікативні завдання. Навички перекладу як самостійного виду мовленнєвої діяльності можуть також формуватися на інтегрованих заняттях з іноземної мови, де учні вчаться виконувати роль перекладача. Для цього використовуються системи вправ комунікативного характеру, спрямовані на розвиток умінь працювати з текстами різних жанрів, правильно будувати монологічне та діалогічне мовлення, а також застосовувати перекладацькі принципи і прийоми. На сучасному етапі особливо перспективним є дослідження медіації як посередництва, яке долає мовні та культурні бар’єри і забезпечує порозуміння та міжкультурне спілкування декількох сторін. Відповідно, вправи з медіації поєднують в собі лінгвокультурний та перекладацький компоненти. На практиці, медіація може бути як одним з різновидів усного або письмового перекладу (синхронний, послідовний, дослівний), так і модифікацією оригінального тексту цільовою мовою (анотування, парафраз, переказ), і містити лінгвокультурний коментар. Таким чином, моделюючи в навчальному процесі ситуації, наближені до умов реального спілкування іноземною мовою, де потрібна медіація між представниками різних культур, роль перекладу можна адаптувати до потреб сучасної комунікативної методики.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мовна медіація та переклад у навчанні іноземної мови спеціальних цілей
  (Національна академія Служби безпеки України, 2023-05-30) Маслова, Тетяна Борисівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Modern science of terminology: What is new?
  (ДДАЕУ, 2023-04-13) Маслова, Тетяна Борисівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Відкрита наука у програмі ЄС "Горизонт Європа"
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шукаєв, Сергій Миколайович; Власюк, Людмила Сергіївна