Бакалаврські роботи (МЕ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 127
 • ДокументВідкритий доступ
  Джерело оптичного випромінювання для пірометра-рефлектометра
  (2023) Ткаленко, Яна Юріївна; Воронько, Андрій Олександрович
  Роботу викладено на 62 сторінках, вона містить 3 розділи, 30 ілюстрацій, 3 таблиці та 39 джерел в переліку посилань. Об’єктом дослідження є джерело випромінювання для пірометричної системи, що складається з системи колімації та інфрачервоного світлодіода. Предмет роботи – дослідження параметрів інфрачервоного світлодіода та створення оптичної схеми для колімованого джерела випромінювання. Мета роботи – створити колімоване джерело випромінювання з використанням ІЧ світлодіоду для пірометра-рефлектрометра для прецинзійного вимірювання температури в діапазоні 450-1200°C. В першому розділі подаються основні теоретичні відомості про класичні, двопроменеві, волоконно-оптичні пірометри та пірометри з компенсацією випромінювання. В другому розділі розглядаються теоретичні основи процесу газової епітаксії та пірометрії з компенсацією випромінювання. В третьому розділі досліджуються параметри випромінювача в якості якого використовується ІЧ світлодіод. Обґрунтовується необхідність колімації для забезпечення прецизійності визначення параметрів поверхні епітаксійних шарів за допомогою пірометра. Розглядається класичний дизайн оптичного коліматора, на основі якого розроблюється джерело оптичного випромінювання для системи пірометрії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мікросистема для екологічного моніторингу
  (2023) Свердлюк, Анастасія Ігорівна; Осінов, Сергій Миколайович
  Текстова частина дипломної роботи: 60 сторінок, 17 рисунків, 9 таблиць, 21 джерел. Короткий зміст роботи: в першій частині роботи було проведено детальний аналіз моніторингу води, включаючи розгляд видів та рівнів моніторингу. Були розглянуті основні задачі, які вирішуються шляхом моніторингу води, такі як виявлення забруднень, оцінка якості води, контроль за водними ресурсами тощо. У другій частині роботи були проаналізовані існуючі системи екологічного моніторингу та виконано розробку мікросистеми для екологічного моніторингу на основі Raspberry Pi. Описано датчики, що використовуються в мікросистемі, і представлено модель роботи системи. Мікросистема розроблена з використанням Raspberry Pi, яке виступає в якості центральної платформи з обробки та аналізу даних. Датчики, такі як датчик температури, pH-метр, тощо, використовуються для збору фізико-хімічних параметрів води. Отримані дані передаються до Raspberry Pi, де вони оброблюються та зберігаються та передаються на сайт.
 • ДокументВідкритий доступ
  Системи відеоспостереження з активним інфрачервоним підсвічуванням
  (2023) Рахман, Дмитро Олександрович; Якименко, Юрій Іванович
  Текстова частина дипломної роботи: 57 сторінки, 11 рисунків, 15 джерел. Об’єкт дослідження: системи відеоспостереження з активним інфрачервоним підсвічуванням Мета роботи: дізнатися принцип роботи систем з активним інфрачервоним підсвічуванням Значимість роботи: системи відеоспостереження з інфрачервоним підсвічуванням є ефективним засобом забезпечення безпеки та нагляду в різних середовищах, зокрема в умовах обмеженої освітленості, наприклад, вночі. Інфрачервоне підсвічування дозволяє камерам зафіксувати об'єкти навіть в повній темряві, використовуючи інфрачервоне випромінювання. Ці системи використовуються в різних областях, включаючи домашню безпеку, комерційні підприємства, громадські місця, промислові об'єкти та інші. Вони дозволяють реалізувати режим нічного спостереження, що забезпечує постійний контроль над територією навіть у темряві. Тема систем відеоспостереження з активним інфрачервоним підсвічуванням є дуже актуальною під час війни в Україні. Військові конфлікти вимагають посилення заходів безпеки та нагляду на території, щоб забезпечити захист та безпеку військових підрозділів, цивільного населення та важливих об'єктів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гнучкі сенсори вологості на основі наноцелюлози для біомедичних застосувань
  (2023) Панченко, Софія Андріївна; Коваль, Вікторія Михайлівна
  Роботу викладено на 74 сторінки, вона містить 3 розділи, 50 ілюстрацій, 6 таблиць і 41 джерело в переліку посилань. Об’єктом дослідження є сенсори вологості на основі наноцелюлози. Предмет роботи – дослідження морфологічних та вологочутливих характеристик гнучких сенсорів вологи на основі плівок наноцелюлози. Мета роботи – розробка і дослідження гнучких сенсорів вологості на основі наноцелюлози резистивного та ємнісного типу для моніторингу дихальної активності людини. В першому розділі подано літературний огляд, в якому висвітлено основні параметри дихання людини та описано різні технології моніторингу дихальної активності. В другому розділі роботи розглядаються основні різновиди сенсорів вологи, їх основні характеристики та застосування. В третьому розділі наводяться результати досліджень основних робочих характеристик сенсорів вологи на основі наноцелюлози. Було встановлено залежність цих характеристик від температури та механічного впливу. Було застосовано отримані сенсори для моніторингу дихальної активності людини.
 • ДокументВідкритий доступ
  Ефекти нелінійної квантової оптики та їх застосування в оптроніці
  (2023) Овдій, Олексій Андрійович; Якименко, Юрій Іванович
  Об’єкт дослідження – Ефекти нелінійної квантової оптики Предмет дослідження - різноманітних ефектів нелінійної квантової оптики та їх застосування в оптроніці. Метою даної роботи є вивчення основних принципів нелінійної квантової оптики та її застосування в оптроніці. Вона також має на меті розгляд впливу нелінійних ефектів на оптичні властивості речовини та розгляд можливих практичних застосувань у сучасних технологіях. Відповідно до мети були визначені наступні завдання: 1. Розглянути основні принципи квантової оптики та її застосування. 2. Дослідити поняття нелінійної квантової оптики та різноманітні ефекти, пов'язані з нею. 3. Розглянути взаємодію світла з різноманітними матеріалами, які використовуються в оптроніці. 4. Дослідити застосування ефектів нелінійної квантової оптики в оптроніці, зокрема, в області керування світлом та обробки сигналів. 5. Проаналізувати поточний стан досліджень та розвитку цієї області. Робота може бути використана студентами ВНЗ для підготовки до семінарських занять, також може бути використана викладачами для проведення лекції, практик тощо. Робота складається зі вступу, дев'яти розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 33 найменувань. Повний обсяг роботи: 86 сторінок.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптичні властивості тонких шарів меланіну
  (2023) Мочук, Павло Степанович; Обухова, Тетяна Юріївна
  Дипломна робота присвячена дослідженню оптичних властивостей тонких шарів меланіну з різним рівнем гідратації, добутого з частин їстівних рослин. Актуальність теми була зумовлена тим, що меланін демонструє напівпровідникові властивості, та має оптичні властивості, цікаві для застосування в оптоелектроніці та фотовольтаїці, що залежать від способу отримання та типу меланіну. Існують обмеженні дані, щодо провідності та оптичних властивостей, здебільшого для евмеланіну та нейромеланіну, що ще раз підкреслює актуальність дослідження саме цього, дослідного зразка. Метою дипломної роботи є дослідження оптичних властивостей меланіну, їх аналіз та порівняння з вже існуючими даними. В ході роботи було виготовлено чотири зразки, що отримувалися крапельним нанесенням розчину меланіну, на предметне скло. Було виміряно спеткр прозорості, та спектр поглинання світла. Визначено ширину забороненої зони зразків, їх діелектричну проникність та коефіцієнт заломлення. В результаті, було досліджено та проаналізовано взаємодію зразків меланіну з електромагнітним випромінюванням, визначено вплив товщини та рівня гідратації на оптичні та електрофізичні властивості зразків. Загальний обсяг роботи – 52 сторінки, 29 рисунків, 2 таблиць, 16 бібліографічні найменування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Електронна мікроскопія напівпровідникових структур
  (2023) Куліков, Борис Олегович; Верцанова, Олена Вікторівна
  Об'єкт дослідження – електронна мікроскопія в якості дослідження напівпровідникових структур. Предмет дослідження – напівпровідникові структури. Мета роботи – отримати розуміння ринкового значення напівпровідників, методів дослідження та застосування електронної мікроскопії для аналізу напівпровідникових структур, а також ознайомитись з актуальними дослідженнями та публікаціями у цій галузі. В роботі було проведено аналіз методів дослідження напівпровідникових матеріалів, визначено місце електронної мікроскопії серед інших методів дослідження, визначено принцип дослідження напівпровідників методом електронної мікроскопії, описано склад скануючого електронного мікроскопа, розглянуто застосування різноманітних методів дослідження структур напівпровідників методом електронної мікроскопії та описано їх можливості. Текстова частина дипломної роботи складає 52 сторінки, 16 рисунків та 28 літературні джерела.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія “розумний будинок” для приміського котеджного комплексу
  (2023) Кривошея, Богдан Романович; Свєчніков, Георгій Сергійович
  Роботу викладено на 79 сторінках, вона містить 3 розділи, 32 ілюстрації, 20 джерел Ця дипломна робота присвячена дослідженню та аналізу концепції "розумного будинку" і можливостей, які вона надає. Робота складається з трьох розділів, в яких детально розглядаються основні аспекти цієї концепції. У першому розділі досліджується сутність "розумного будинку" і розробляється блок-схема, в якій відображаються його функціональні компоненти. Далі розглядаються можливості керування освітленням, системою клімат-контролю, системами безпеки та відеоспостереження, а також керування та контроль датчиків температури. У другому розділі проводиться аналіз технологій автоматизації, які можуть бути використані для управління системами "розумного будинку". Досліджуються сенсорні пристрої, комунікаційні протоколи, централізовані системи управління, програмне забезпечення та інтерфейси для підключення пристроїв. У третьому розділі розглядається конкретний приклад реалізації системи "розумного будинку" на прикладі керування кондиціонером та двома датчиками. Вибираються відповідні датчики, створюється блок-схема взаємодії та розробляється алгоритм управління. Результати дослідження свідчать про важливість та перспективність розумних будинків, які можуть покращити комфорт, ефективність та безпеку проживання. Дана робота надає підґрунтя для подальшого розвитку та використання технологій автоматизації в цій сфері.
 • ДокументВідкритий доступ
  Однофазне реле для захисту обладнання від перепадів напруги
  (2023) Іллющенко, Мар`яна Володимирівна; Діденко, Юрій Вікторович
  Текстова частина дипломної роботи: 61 сторінка, 11 рисунків, 31 джерело. Об’єкт дослідження: системи захисту обладнання від перепадів напруги. Предмет дослідження: однофазне реле напруги. Розробка та моделювання електричної схеми реле напруги. Мета роботи: вивчити принципи роботи однофазного реле для захисту обладнання від перепадів напруги живлення. Розробити та протестувати електронний пристрій, призначений для захисту електричного обладнання від шкідливих перепадів напруги в електромережі. Значимість роботи: розробка однофазного реле напруги є важливою для забезпечення надійності та безпеки роботи електричного обладнання. Перепади напруги можуть спричинити серйозні проблеми, такі як збій у роботі обладнання, пошкодження електричних компонентів, а в найгіршому випадку – пожежу. Тому, розробка та впровадження електронного пристрою, який забезпечує захист електричного обладнання від шкідливих перепадів напруги в електричній мережі, є дуже важливою задачею. Такий пристрій може допомогти зменшити вартість ремонту та заміни обладнання, підвищити безпеку роботи пристроїв, а також зменшити ризик виникнення пожеж.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сенсор для визначення дебіту води
  (2023) Дмитрієв, Володимир Олександрович; Осінов, Сергій Миколайович
  Текстова частина дипломної роботи: 50 сторінок, 12 рисунків, 3 таблиці, 5 формул, 20 джерел. Об’єкт дослідження: сенсор дебіту води. Мета роботи: Разробка сенсору дебіта води для дворівневої автоматизованої системи з триконтурним реєстратором швидкости потоку води в мережі ведомчого спостережного пункту . Значимість роботи: Сенсори дебіту води є важливими компонентами для точного та ефективного вимірювання кількості протікання води. Вони забезпечують контроль та оптимізацію використання води, сприяють ефективному використанню водних ресурсів, зменшують втрати води і допомагають контролювати споживання води у різних сферах, включаючи промислові, комерційні та побутові системи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лавинний процес в МДН-структурі
  (2023) Геращенко, Ярослав Романович; Воронько, Андрій Олександрович
  Роботу викладено на 54 сторінках, вона містить 4 розділи, 19 ілюстрацій, і 16 джерел в переліку посилань. Об’єктом дослідження є МДН структура в лавинному режимі розмноження. Предмет роботи – оптоелектронні процеси у МДН-структурах Мета роботи – експериментальне та теоретичне дослідження реєстрації світлових імпульсів на основі лавинного процесу в МДН структурі. В першому розділі розглянуто способи підсилення фотосигналу. В лавинному фотодіоді (ЛФД) підсилення за струмом виникає через лавиноподібне розмноження носіїв при ударній іонізації в області сильного поля р-n-переходу. Також розглянуто реалізацію лавинного розмноження в МДН-структурах. В другому розділі описано технологію формування лавинних МДН-фотоприймачів. В цьому розділі описано процеси очищення підкладок, термічного окиснення кремнію і вибір металів для формування контактів. В третьому розділі проводиться аналіз методик дослідження МДН-структур в режимі лавинного розмноження. Основним недоліком розглянутих методик є неможливість дослідити вплив стаціонарної складової світлового променя на реєстровану фотовідповідь. Тому з проведеного аналізу було побудовано схему що застосовує генератор трапецеїдального сигналу і дає змогу отримати різні співвідношення між стаціонарною та імпульсною складовою світлового пучка, падаючого на структуру. В четвертому розділі описано експериментальне дослідження лавинних МДН фотодіодів в режимі напруження, що лінійно наростає. За результатами досліджень МДН-структур в режимі стійкого лавинного процесу випливає, що вони можуть бути використані як фотоприймачі з внутрішнім підсиленням фотовідповіді, але для її отримання потрібна схема віднімання постійної складової.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сенсорна система протипожежного оповіщення
  (2023) Боженко, Максим Денисович; Орлов, Анатолій Тимофійович
  Текстова частина дипломної роботи: 55 сторінок, 19 рисунків, 5 таблиць, 4 даташита, 15 джерел. Об’єкт дослідження: Існуючі протипожежні системи та сенсори пожежних небезпек Предмет дослідження: Сенсорна система протипожежного оповіщення, її розробка Мета роботи: теоретичне вивчення сенсорних систем протипожежного оповіщення та проаналізувати датчики для таких систем. Розробка системи виявлення пожежі, яка працюватиме як пожежний сповіщувач на основі контролера ARDUINO. Дана робота пропонує розробити та практично створити працюючого прототипу системи Значимість роботи: Розроблена система має потенціал застосування у різних типах будівель, зокрема в старих будівлях зі слабкою пожежною безпекою, де існує потреба в ефективній системі виявлення пожежі. Вона є надійною, швидкою та простою в установці і налаштуванні. Також система має можливість самодіагностики та відображення стану роботи, що спрощує її обслуговування. Дана дипломна робота присвячена розробці простої у використанні та високоефективної системи протипожежного оповіщення з використанням мікроелектроніки. Метою дослідження є теоретичне вивчення сенсорних систем протипожежного оповіщення та практична реалізація прототипу системи за допомогою контролера ARDUINO. Для досягнення поставленої мети було виконано аналіз потреб у протипожежній сигналізації в різних типах будівель та розглянуто варіанти сенсорів для виявлення пожежних загроз.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фотолюмінесценція та раманівське розсіювання плівок ZnO:Al,N
  (2023) Шакун, Денис Олександрович; Євтушенко, Арсеній Іванович
  Роботу викладено на 49 сторінках, вона містить 2 розділи, 14 рисунків, 3 таблиці та 34 джерела у переліку посилань. Об’єктом дослідження є леговані алюмінієм та азотом тонкі плівки ZnO. Предмет роботи - фотолюмінесценція та раманівське розсіювання плівок ZnO:Al,N. Мета роботи – дослідити фотолюмінесценцію та раманівське розсіювання плівок ZnO:Al,N для аналізу дефектів, які генеруються в плівці оксиду цинку при подвійному легуванні азотом та алюмінієм. У першому розділі роботи було здійснено літературний огляд, в якому розглянуто особливості та різноманітність застосування тонких плівок ZnO для різноманітних практичних застосувань. Також було проведено порівняння властивостей легованих азотом (ZnO:N) та алюмінієм (ZnO:Al) плівок оксиду цинку. В огляді зосереджено увагу на таких методах дослідження як рентгенівська дифракція, фотолюмінесценція та раманівське розсіювання, що дозволяють вивчати структуру та оптичні властивості матеріалу. В другому розділі було описано магнетронну технологію осадження плівок ZnO:Al,N, описано методи їх дослідження та представлені результати досліджень властивостей отриманих плівок. Зокрема, було проведено аналіз елементного розподілу в матеріалі, вивчено його фотолюмінесценцію та раманівське розсіювання, проаналізовано типи дефектів. Ці дослідження дозволили отримати необхідну інформацію про структуру та оптичні властивості плівок, яка є важливою для подальшого використання цих матеріалів у різних технологічних застосуваннях.
 • ДокументВідкритий доступ
  Захисне покриття середньочастотного 5G діапазону на основі метаматеріалів
  (2023) Данилюк, Олег Вадимович; Діденко, Юрій Вікторович
  Текстова частина дипломної роботи: 51 сторінок, 9 рисунків, 15 джерел. Об’єкт дослідження: середньочастотний 5G діапазон, частотний діапазон 2,4 ГГц – 3,7 ГГц. Мета роботи: Розроблення та моделювання захисного покриття з коефіцієнтом відбивання менше -10 дБ в частотному діапазон 2,4 ГГц – 3,7 ГГц. Значимість роботи: Розвиток 5G технологій пропонує значне поліпшення якості зв'язку та нові можливості в медицині, автомобільній промисловості, телекомунікаціях і багатьох інших галузях. Однак, проблемами є проникнення хвиль 5G через будівлі та зниження якості зв'язку через перешкоди. Випромінювання середньочастотного піддіапазону 5G може мати шкідливий вплив на здоров'я та екосистему. Використання метаматеріалів може знизити вплив перешкод та випромінювання шляхом створення захисного покриття, що поглинає, розсіює або відбиває хвилі 5G. Метаматеріали мають незвичайні фізичні властивості, що дозволяють досягти ефективного захисту та зниження впливу на середовище. Середньочастотний 5G діапазон є найбільш вживаним для бездротових мереж стандарту Wi-Fi, Bluetooth, мобільний зв'язок, супутникова комунікація, радіоаматори, радіорелейні зв'язки, радіолокація.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сенсори параметрів навколишнього середовища на основі кремнієвих нанониток
  (2023) Сачевнік, Вячеслав Леонідович; Коваль, Вікторія Михайлівна
  Роботу викладено на 80 сторінках, вона містить 3 розділи, 38 ілюстрацій, 10 таблиць і 23 джерел в переліку посилань. Об’єктом дослідження є кремнієві нанонитки (SiNWs) та прилади на їх основі. Предмет роботи – дослідження морфологічних, електричних та чутливих характеристик синтезованих SiNWs-структур в сенсорах температури, освітленості та вологості на їх основі. Мета роботи – розробка технології синтезу кремнієвих нанониток методом метало-стимульованого хімічного травлення для застосування їх в сенсорах навколишнього середовища (температури, освітленості та вологості). В першому розділі представлено огляд літератури, в якому розглядаються технологічні засади та реалізація різних методів синтезу кремнієвих нанониток в рамках підходів «знизу-вгору» та «зверху-вниз», вплив технологічних параметрів методу на структурні особливості отримуваних SiNWs-структур. В другому розділі розглядаються наукові досягнення в області сенсорів навколишнього середовища на основі SiNWs, їх характеристики та параметри. В третьому розділі подано результати синтезу, дослідження поверхневих структур, електричних та чутливих характеристик сенсорів температури, освітленості та вологості, отриманих на основі SiNWs, в залежності від технологічних параметрів методу MACE.
 • ДокументВідкритий доступ
  Широкосмугові мікрохвильові метаматеріали
  (2023) Ремез, Сергій Олександрович; Орлов, Анатолій Тимофійович
  Роботу викладено на 50 сторінках, вона містить 4 розділи, 55 ілюстрацій, 1 таблицю, 14 використаних джерел. Об’єктом дослідження є широкосмугові метаматеріали в мікрохвильовому діапазоні. Предмет роботи – аномальний кут відбивання у метаматеріалах, фазовий градієнт для створення метаматеріалів з таким кутом відбивання. Мета роботи – дослідити широкосмугові мікрохвильові метаматеріали. Дослідити кут відбивання хвиль від поверхні, структуру, методи моделювання. У першому розділі було описано загальна інформація про метаматеріали. Крім того, наведені класифікації матеріалів залежно від проникностей. У другому розділі було описано моделювання тестового модельного метаматеріалу з поглинаючими властивостями. Описані залежність від поглинання та розрізи поля зі значеннями. У третьому розділі були розглянуті елементи та структура метаматеріалів. Також описано метаматеріали з фазовим градієнтом, фазу Панчаратнама-Беррі, методи оптимізації симуляції, а також проаналізовано кут відбивання в залежності від фазового градієнту. У четвертому розділі описано фінальний метаматеріал, його симуляцію, а також пов’язані з ним проблеми та тонкощі. Це дозволить більш точніше створювати нові метаматеріали в програмному забезпеченні COMSOL Multiphysics. Отримано фінальний метаматеріал з кутом відбивання хвиль 31-33° для середини і 20-30° для країв діапазону (0,3..2 ГГц). Даний матеріал можна застосовувати для маскування від загоризонтних та старих радарів, що працюють в даному діапазоні.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сенсор газу на основі поверхневого плазмонного резонансу
  (2023) Панчук, Андрій Валентинович; Мачулянський, Олександр Вікторович
  Дипломна робота виконана на 53 сторінках, вони містять 4 розділи, 23 ілюстрацій, 12 таблиць та 55 джерел в переліку посилань. Об’єктом дослідження є сенсор газу на основі поверхневого плазмонного резонансу. Предметом дослідження є залежність оптичних параметрів ППР сенсорів газу від їх конструктивних параметрів. Метою роботи є визначення параметрів сенсорних елементів на основі поверхневого плазмонного резонансу залежно від їх конструктивних складових. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання: - встановити залежності параметрів сенсорного елемента від товщини чутливої плівки (Au); - проаналізувати вплив додавання захисних шарів діелектрика (SiO2 і TiO2) за їх різних товщин; - знайти робочий спектральний діапазон електромагнітного випромінювання сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу. В першому розділі розглянуто особливості, ключові переваги та недоліки ППР. У другому розділі розглянуто теоретичні основи, необхідні для моделювання сенсорного елемента. В третьому та четвертому розділі за допомогою програмного забезпечення промодельовано сенсорний елемент із використанням діоксиду кремнію і діоксиду титану відповідно. Визначено їх параметри і проведено порівняння із сучасними сенсорами газу на основі ППР. Дані дослідження можуть використовуватись для розробки ППР сенсорів із заданими наперед оптичними параметрами; для вивчення роботи даних сенсорів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система автоматичного керування коптерами
  (2023) Шубинський, Ярослав Олексійович; Королюк, Дмитро Володимирович
  Дипломна робота складається зі вступу, 4 розділів, 4 додатків, висновків, списку використаних джерел, що складається з 10 джерел. Роботу викладено на 54 аркушах друкованого тексту, містить 40 рисунків. Метою даної дипломної роботи є Моделювання та побудова системи автоматичного керування коптерами. Тобто, моделювання схематичного зображення схеми та створення друкованої плати та перетворення її до гербер-файлу. Під час розроблення схеми було використано таке програмне забезпечення: Altium Designer та більшість його функцій. За результатом роботи отримана схема, яка в подальшому була використана для моделювання та побудови друкованої плати. Рекомендується використовувати отриману схему та друковану плату для подальшого покращення, та для подальшого проектування нових рішень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модулі проєктування п’єзоелектричних фільтрів у середовищі Cadence Virtuoso
  (2023) Павловей, Дмитро Федорович; Орлов, Анатолій Тимофійович
  Роботу викладено на 50 сторінках, вона містить 3 розділи, 33 ілюстрації та 29 джерел в переліку посилань. Об’єктом дослідження є п'єзоелектричні фільтри. Предмет роботи – дослідження параметрів і моделювання п'єзоелектричних резонаторів. Мета роботи – розроблення методів проєктування активних п'єзоелектричних фільтрів на платформі Cadence. В першому розділі проведено літературний огляд, де було розглянуто тонкоплівкові п'єзоелектричні резонатори, описано і проведено порівняння матеріалів з якого вони виготовлені, а також проведено огляд середовища Cadence Virtuoso та проблеми при проєктуванні резонаторів. В другому розділі було розглянуто моделі фільтрів на об'ємних акустичних хвилях, та побудовано передавальну характеристику для моделі Баттерворта-Ван Дайка у середовищі Cadence. В третьому розділі було описано трансімпедансний підсилювач, а також спроектовано схеми активних мостових п'єзоелектричних фільтрів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Структура та оптичні властивості плівок ZnO:Y, осаджених методом високочастотного магнетронного розпилення
  (2023) Лисенко, Павло Ярославович; Євтушенко, Арсеній Іванович
  Роботу викладено на 50 сторінках, вона містить 3 розділи, 25 ілюстрацій, 6 таблиць та 23 джерел у переліку літератури. Об’єктом дослідження є тонкі плівки ZnO, леговані ітрієм. Предмет роботи – дослідження структури та оптичних властивостей тонких плівок ZnO в залежності від рівня легування ітрієм. Мета роботи – дослідити вплив легування ітрієм на структуру та оптичні властивості плівок ZnO, осаджених методом високочастотного магнетронного розпилення. В першому розділі представлено літературний огляд, де було розглянуто особливості та застосування матеріалу, наведено огляд робіт по легуванню ZnO ітрієм, та методи, за допомогою яких проводиться осадження тонких плівок. В другому розділі було описано як та за яких умов були виготовлені плівки, методи їх дослідження та методи для розрахунків властивостей. В третьому розділі було наведено результати досліджень властивостей вирощених плівок з різним рівнем легування, до яких увійшли: елементний аналіз, рентгенограми з їх аналізом та спектри пропускання. Встановлено, що ітрій входить в гратку ZnO.