Навчально-методичні матеріали (ЗФФТТ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 64
 • ДокументВідкритий доступ
  Тривимірне моделювання та дослідження фізичних процесів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Майкут, Сергій Олексійоич; Тоябіна, Христина Сергіївна
  Навчальний посібник присвячений моделюванню процесів у COMSOL Multiphysics. Викладено детальні інструкції щодо виконання лабораторних робіт, а також приділено увагу опису програмного забезпечення та його застосуванню в різних галузях фізики. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів», а також буде корисним для всіх, хто вивчає чисельне моделювання фізичних явищ.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика. Електромагнетизм. Електричне поле в речовині. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Чурсанова, Марина Валеріївна; Дрозденко, Олександра Володимирівна; Стретович, Микола Олександрович
  Даний навчальний посібник є частиною курсу лекцій з дисципліни «Фізика. Частина 2» і містить такі теми як «Діелектрики та провідники в зовнішньому електростатичному полі», «Електрична ємність», «Енергія електричного поля». Матеріал, викладений в даному посібнику, слід вивчати після знайомства з розділом «Електростатичне поле у вакуумі». Даний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» та «Авіоніка», також буде корисним для інших спеціальностей що вивчають фізику.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика. Вибрані розділи. Магнетизм
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кузь, Олександр Павлович; Дрозденко, Олександра Володимирівна; Долянівська, Ольга Валеріївна
  В навчальному посібнику викладено вибрані розділи магнетизму. А саме поняття магнітного поля та електромагнітної індукції. В посібнику приділено увагу основним законам, запропоновано питання для самостійної роботи, а також наведено приклади розв’язування задач. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальностями: Галузеве машинобудування, Біотехнології та біоінженерія, Хімічні технології та інженерія. Також буде корисним для інших спеціальностей що вивчають фізику.
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна фізика: збірник задач
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-05-09) Носачов, Юрій Федорович; Савченко, Дарія Вікторівна
  У посібнику викладено методичні вказівки і контрольні завдання з навчальних дисциплін «Фізика 1. Частина 1. Механіка і молекулярна фізика» та «Фізика. Частина 2. Електрика і магнетизм. Оптика. Атомна фізика». Посібник містить короткі теоретичні відомості до кожної самостійної та контрольної роботи. Особливістю посібника є типових та нестандартних задач, що надає можливість студентам більш досконало опанувати навчальні дисципліни. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування буде також корисним студентам інших технічних спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика. Вибрані розділи оптики
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кузь, Олександр Павлович; Дрозденко, Олександра Володимирівна; Долянівська, Ольга Валеріївна
  В навчальному посібнику викладено вибрані розділи оптики. А саме хвильова та квантова оптика. В посібнику приділено увагу основним законам, запропоновано питання для самостійної роботи Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавр за спеціальностями: Галузеве машинобудування, Біотехнології та біоінженерія, Хімічні технології та інженерія. Також буде корисним для інших спеціальностей що вивчають фізику.
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика-1. Визначення модуля зсуву сталі. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Подласов, Сергій Олександрович; Матвійчук, Олексій Васильович; Долянівська, Ольга Валеріївна
  У лабораторному практикумі представлені теоретичні відомості, опис лабораторної роботи з теми «визначення модуля зсуву сталі», наведена методика експерименту, надано контрольні питання для самостійної роботи студентів. Даний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка». Посібник може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, для яких робочою програмою передбачено виконання лабораторної роботи з теми «Визначення модуля зсуву сталі».
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерне моделювання у вирішенні завдань теплопровідності
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Котовський, Віталій Йосипович; Кінзерський, Антон
  У навчальному посібнику описано етапи створення фізичної моделі в комп’ютерній програмі COMSOL Multiphysics – потужного інтерактивного середовища для моделювання та розрахунків наукових та інженерних завдань, заснованих на диференціальних рівняннях у приватних похідних (PDE) методом кінцевих елементів. У рамках даного посібника розглянуто три основні розділи Heat Transfer [Теплоперенос], Diffusion [Дифузія] та, у складі мультифізичної моделі, Fluid Dynamics [Гідродинаміка]. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 104 – «Фізика та астрономія», спеціалізації «Комп’ютерне моделювання фізичних процесів», а також може бути корисним студентам інших спеціальностей та спеціалізацій (теплофізика, технічна фізика тощо).
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна фізика. Електродинаміка. Методи розв’язування задач
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Немировський, Анатолій Володимирович; Котовський, Віталій Йосипович; Савченко, Дарія Вікторівна
  Навчальний посібник містить теоретичний та практичний матеріал з курсу загальної фізики. Метою посібника є ознайомлення студентів із загальними принципами та методами розв’язування задач з електродинаміки. У посібнику викладено різні методи розв’язування задач при визначенні основних характеристик електромагнітного поля. Особливу увагу приділено формуванню у студентів навичок та розуміння використання математичного апарату електродинаміки. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за всіма освітніми програмами природничих та технічних спеціальностей, а також може бути корисним при вивченні дисциплін з методики викладання фізики здобувачами ступеня магістра за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія».
 • ДокументВідкритий доступ
  Методичні вказіваки до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Загальна фізика. Частина 1», «Загальна фізика. Частина 2»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Савченко, Дарія Вікторівна
  Метою методичних вказівок є ознайомлення студенів з основними вимогами щодо допуску, виконання та здачі протоколів з лабораторних робіт як в очному, так і в дистанційному режиму навчання, а також в умовах воєнного стану. Особливу увагу приділено вимогам до оформлення звітів з лабораторних робіт. Методичні вказівки призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика-1. Вивчення плоского руху твердого тіла на прикладі маятника Максвелла. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Подласов, Сергій Олександрович; Матвійчук, Олексій Васильович; Долянівська, Ольга Валеріївна
  У лабораторному практикумі представлені теоретичні відомості, опис лабораторної роботи з теми «плоского руху твердого тіла на прикладі маятника Макселла», наведена методика експерименту, надано контрольні питання для самостійної роботи студентів. Даний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка». Посібник може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, для яких робочою програмою передбачено виконання лабораторної роботи з теми «Вивчення плоского руху твердого тіла на прикладі маятника Максвелла».
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи візуалізації та обробки термограм в програмному середовищі ThermaCAM™ Reporter
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Котовський, Віталій Йосипович; Дунаєвський, Вадим Іванович
 • ДокументВідкритий доступ
 • ДокументВідкритий доступ
  Науково-педагогічна практика. Рекомендації до проходження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Гарєєва, Фаїна Максимівна; Савченко, Дарія Вікторівна; Матвєєва, Тетяна Вадимівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Solving problems in electrostatics. Textbook for foreign students of higher educational institutions
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022) Matvieieva, T. V.; Chursanova, M. V.; Gareeva, F. M.
 • ДокументВідкритий доступ
  Практикум. Розрахунково-графічна робота. «Механіка. Динаміка обертального руху твердого тіла» для студентів вищих технічних навчальних закладів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Долянівська, Ольга Валеріївна; Дрозденко, Олександра Володимирівна; Чижська, Тетяна Григорівна; Штофель, Ольга Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика-1. Визначення моментів інерції твердих тіл. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Подласов, Сергій Олександрович; Матвійчук, Олексій Васильович; Долянівська, Ольга Валеріївна; Мойсеєнко, Володимир Іванович
 • ДокументВідкритий доступ
  Фізика. Вибрані розділи механіки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Кузь, Олександр Павлович; Дрозденко, Олександра Володимирівна; Долянівська, Ольга Валеріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи електроніки. Лабораторний практикум
  (2021) Котовський, Віталій Йосипович; Семікіна, Тетяна Вікторівна; Слободян, Ніна В’ячеславівна; Немировський, Анатолій Володимирович; Клименко, Владислав Анатолійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Педагогічна практика аспірантів: рекомендації до проходження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-02-02) Гарєєва, Фаїна Максимівна; Савченко, Дарія Вікторівна; Матвєєва, Тетяна Вадимівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Практика здобувачів ступеня магістра: рекомендації до проходження
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-02-02) Гарєєва, Фаїна Максимівна; Савченко, Дарія Вікторівна; Матвєєва, Тетяна Вадимівна