Бакалаврські роботи (ЛТФТТ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та устаткування для лазерної обробки деталі типу шестерня
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сніцаренко, Владислав Юрійович; Кондрашев, Павло Васильович
  Метою даної дипломної роботи є розробка технологічного процесу для вироблення деталей регулювання шестерні з подальшим лазерним маркуванням. Лазерне маркування дозволяє здійснювати точне нанесення різних маркувань на поверхню деталей, забезпечуючи їхню ідентифікацію та захист від підробок. У ході роботи буде розглянуто та проаналізовано існуючий стан технологічних процесів для виготовлення шестерень за допомогою токарнорго верстата з ЧПК, а також методи лазерного маркування. Ця дипломна робота має практичну значущість і може бути використана у виробництві металевих деталей, у тому числі шестерень, з метою підвищення їхньої якості та довговічності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Відновлення поршнів двигунів з використанням лазерного наплавлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мілінчук, Олександр Сергійович; Жук, Руслан Олегович
  Метою даного проекту є проведення досліджень та розроблення операцій для відновлення деталей, зокрема поршнів двигунів, у виробничій галузі. Існує декілька проблем, що виникають під час виконання процесу відновлення цих деталей, такі як витрата часу, витрати ресурсів та необхідність високотехнологічного обладнання, що призводить до збільшення витрат, як фінансових, так і фізичних. На сьогоднішній день однією з перспективних ідей є використання лазерного газо-порошкового наплавлення для відновлення деталей. У цій дипломній роботі проводиться дослідження причин пошкоджень поршнів двигунів, розглядаються різні способи сучасного ремонту та пропонується метод відновлення деталей за допомогою лазерного газо-порошкового наплавлення. Також розробляється схема лазерної технологічної установки та окремих її елементів, проводиться аналіз їх відповідності вимогам охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка лазерної портативної системи для пайки дротів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мельниченко, Іван Тарасович; Степура, Олександр Миколайович
  Метою роботи є розробка та опис пристрою за допомогою якого можна буде роплавляти олово для пайки різних мікросхем лазерним випромінюванням. Порівняння розробленого виробу з існуючими аналогами. Задача досягається шляхом шляхом розробки 3D моделі пристрою. Також проведено аналіз пристрою відповідно до вимог охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лазерне напилення оксиду кремнію
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Марченко, Варвара Володимирівна; Степура, Олександр Миколайович
  Метою проекту є дослідження процесу імпульсного лазерного наплавлення та режимам обробки лазера, які і дозволяють отримувати тонкі шари напиленого оксиду кремнію. Одною з перспективних ідей на даний час розглядається напилення надтониких шарів оксиду кремнію задля використання отриманого результату як сонячні батареї. В цій дипломній роботі досліджуються види наплавлень та осаджень матеріалів, розглядаються проведені експерименти на цю тему і розроблюється схема лазерної технологічної установки і деяких її елементів, проведення аналізу її відповідності вимогам охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лазерний скрайбінг тонко-плівкових сонячних елементів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ленець, Іван Вікторович; Козирєв, Олексій Сергійович
  Лазерний скрайбінг є процесом вирізання мікроскопічних отворів або шаблонів на поверхні тонкостінних сонячних елементів за допомогою лазерного променя. Цей проект спрямований на дослідження та впровадження лазерного скрайбінгу в масовому виробництві сонячних панелей з метою підвищення їх ефективності та якості. Дипломний проект передбачає проведення дослідних робіт, а також проектування лазерного комплексу для впровадження лазерного скрайбінгу в промислове виробництво сонячних панелей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення ефективності використання газо-порошкової суміші під час лазерного наплавлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Левко, Катерина Анатоліївна; Жук, Руслан Олегович
  Метою проекту є дослідження процесу газопорошкового наплавлення. Газопорошкове наплавлення можна використовувати для відновлення деталей, які були пошкоджені або зношені, або для створення нових деталей з більш високими властивостями, ніж у вихідного матеріалу. Існують ряд проблем: це потреба високого рівня кваліфікації оператора для забезпечення належної якості наплавленого шару, необхідність використання високоякісного порошку, що збільшує вартість процесу, відносно низька міцність наплавленого шару порівняно з іншими методами наплавлення, необхідність витрачати час та ресурси на післяобробку, так як наплавлений шар може бути пористим та містити дефекти. В цій дипломній роботі досліджується газопорошкова наплавка, всі фактори які впливають на її якість, методи підвищення якості виробів, дефекти даного виду наплавки. Також описані і переваги, детально описано про порошки які використовуються і наведена їх класифікація. Дана робота може бути корисною , вона грунтується на зарубіжних експериментах, та дослідженнях попередніх років.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення ефективності технологічного процесу виготовлення валу редуктора сівалки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кочерга, Антон Сергійович; Лесик, Дмитро Анатолійович
  Метою даної роботи є підвищення ефективності технологічного процесу виготовлення валу редуктора сівалки із якісної конструкційної сталі 30ХГСА. Існує декілька проблем, що виникають під час виконання процесу підвищення ефективності виготовлення валу, витрати ресурсів та необхідність високотехнологічного обладнання, що призводить до збільшення витрат, як фінансових, так і фізичних. На сьогоднішній день однією з перспективних ідей є використання дискового лазера для поверхневого зміцнення валу. У цій дипломній роботі проводиться дослідження причин зносу валу сівалки, розглядаються ріні способи сучасного зміцнення та пропонується метод лазерної термообробки за допомогою дискового лазера.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання технологічних операцій лазерного наплавлення під водою
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Євсюкова, Єлизавета Вадимівна; Жук, Руслан Олегович
  Метою проекту є дослідження та методи використання процесу лазерної обробки поверхонь за допомогою лазерного наплавлення, зокрема, використання його під водою. Розглянуто дію та вплив води, як навколишнього середовища так і використання струменю води, як частин системи технологічного устаткування та лазерного обладнання. Наразі існують проблеми, котрі виникають під час використання вищезазначеного устаткування та лазерного обладнання в цілому. Актуальність теми полягає у сучасній розробці методів підвищення довговічності та працездатності інструментів та деталей шляхом їх відновлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка мобільної лазерної системи для видалення татуажу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Гаряжа, Андрій Олегович; Жук, Руслан Олегович
  Метою роботи є дослідження та опис приладу для видалення татуажу з шкіряного покрову шляхом лазерного випромінювання. Порівняння розробленого виробу з існуючими технологіями лазерного видалення татуажу. Задача досягається шляхом шляхом розробки 3D моделі виробу. Також проведено аналіз приладу відповідно до вимог охорони праці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості застосування лазерної обробки при створеннікомпозитних зірок професійних велосипедів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Жегет, Іван Максимович; Блощицин, Михайло
  В дипломному проекті проведено огляд науково-технічної літератури повикористанню лазерних технологій в цілях створення композитної велосипедноїзірки. За результатами проведеного аналізу, розроблено новітню композитнузірку, яка за своїми фізико-механічними характеристиками краще представленихна ринку та запропоновано технологію її виготовлення. Робота оформлена у вигляді пояснювальної записки, графічного матеріалуу вигляді 6 креслень. Записка складається з 6 розділів супроводжуєтьсяанотацією та списком цитованої літератури.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання лазерів в системі проти повітряної оборони
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Бухтіяров, Максим Дмитрович; Жук, Руслан
  Метою роботи є дослідження, розробка та опис комбінації лазерного луча з оптичною системою фокусування, для створення нової зброї для знищення дронів. Експериментальний метод заснований на інноваційній конструкції, що включає лазерний модуль та групи оптичних лінз для фокусування потужності в одній точці для обвуглювання будь-якої цілі. Зокрема, це лазер з регульованим положенням лінзи від 477 до 617 мм для фокусування лазерного променя на бажаному віддаленому об'єкті. Було виміряно необхідний час для спалювання акрилового пластику, дерева та твердого картону з відстані 55 метрів. Було відмічено, що ефективність лазера пропорційна потужності лазера та часу включення гармати. Випробування лазерної гармати показали, що технологія лазерного пальника може знищувати дрони. Однак було виявлено, що на роботу лазера впливають несприятливі погодні умови, такі як туман, дощ та хмари. Крім того, крихкість цієї техніки пов'язана з вимогами стабілізуючої системи, енергією, перегрівом та часом руйнування об'єкта. Незважаючи на недоліки методики, лазер є єдиним рішенням з високою ефективністю, яке може знищити або перехопити автономно запрограмовані дрони, оскільки цього не можна досягти за допомогою радіочастотного глушника або інших рішень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування електромеханічного приладу лазерної наплавки відрізного абразивного інструменту
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Дрюк, Поліна Олександрівна; Гончарук, Олексій
  Однією з основних технологій виробництва абразивних інструментів є високошвидкісні висококонцентровані джерела енергії, що різко збільшує продуктивність виробництва інструментів. З подальшою оптимізацією процесів спікання можна виготовити абразивні інструменти з високою щільністю та порівняно невеликим розміром зерна. Використання сфокусованого лазерного випромінення, як джерела нагріву також значно сприяє збільшенню продуктивність виробництва інструменту і розширює асортимент зв’язок матеріалів, що може бути використаний для утворення абразивних шарів з кубічного нітриду бору (КНБ). У дипломному проекті розроблений пристрій реалізації процесу лазерного термодеформаційного спікання абразивного інструменту, який є складовою частиною лазерного технологічного комплексу, призначеного для здійснення процесу радіального і осьового спікання композиційних матеріалів. Приведені класичні технологічні процеси виготовлення кругів з надтвердих матеріалів. Спроектовані конструкції пристосувань для радіального і осьового спікання. Запропонована загальна компоновка лазерного технологічного комплексу. Проведені розрахунки пристроїв.
 • ДокументВідкритий доступ
  Високоефективні технології виготовлення біметалів різного функціонального призначення з застосуванням комбінованих лазерних процесів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Юрченко, Юрій Вікторович; Блощицин, М. С.
  Особливістю лазерного наплавлення, з поміж інших є те, що на поверхню деталі наплавляється шар іншого матеріалу або сплаву, що у даних умовах експлуатації значно підвищує час роботи деталі. Як правило ці сплави дорогі й виготовлення із цих матеріалів всієї деталі економічно не вигідно, тому, що при експлуатації зношується лише робоча поверхня деталі, а всі інші поверхні не піддаються зношуванню, доцільно застосовувати лазерне наплавлення тільки на окремих ділянках поверхні деталі, а всю деталь робити з менш дорогого матеріалу. Метою даної роботи є розробка конструкції комбінованого лазерного - індукційного технологічного комплексу для поверхневої обробки деталей, тобто, наплавлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості застосування ультра-звукового зварювання елементів велосипедів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Столяр, Микита Юрійович; Блощицин, Михайло Сергійович
  Проект присвячений розробці технології та обладнання ультразвукового зварювання виробів елементів велосипедів. Включає такі розділи: технологічний, конструкторський і охорону праці. У технологічному розділі виконаний комплексний аналіз умов створення медичних масок, властивостей і технології обробки матеріалу, експлуатаційних вимог. Проведено аналіз і вибір технологічної схеми обробки, розрахунок режимів, вибір необхідного устаткування. У конструкторському розділі проведена розробка структурної схеми і загального компонування технологічного комплексу, усіх його основних складових елементів і ін.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування лазерної оброблювальної системи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Кириленко, Кирило Віталійович; Дубнюк, Віктор
  Виготовлення різноманітних металоконструкцій в значній мірі пов’язано зі зварювальним виробництвом. У промислово розвинених країнах 50 % всієї сталі застосовується в зварних конструкціях. Зварювання можна вважати одним з найбільш широко розповсюджених технологічних процесів складання. Зварювання призначено для отримання нероз’ємних з’єднань та здійснюється локальним прикладанням різних видів енергії: електричної, механічної, хімічної. При цьому обов’язково відбувається часткове розплавлення матеріалу зварюваних деталей, який, разом з присадочним матеріалом, утворює зварний шов. При традиційних методах зварювання, з підготовкою кромок або без неї, присадочний матеріал використовується практично постійно у вигляді плавких електродів або присадочного дроту. Завдяки високій концентрації енергії лазерного проміння у процесі зварювання розплавляється невеликий об’єм металу, незначні розміри плями нагріву, високі швидкості нагріву та охолодження металу шва та зони навколо шва. Ці особливості теплового впливу визначають мінімальні деформації зварних конструкцій, специфіку фізико-хімічних та металургійних процесів у металі шва, високу технологічну та конструкційну міцність зварних з’єднань. Лазерне зварювання здійснюється у широкому діапазоні режимів, що забезпечують високопродуктивний процес з’єднання різноманітних матеріалів товщиною від декількох мікрометрів до десятків міліметрів. Розмаїття методів та прийомів лазерного зварювання полегшує розробку конкретного технологічного процесу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка технології та обладнання лазерного розділення матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Коталевич, Андрій; Дубнюк, Віктор
  Різання металевих матеріалів широко застосовується як в заготівельних цехах, так і для подальшого їх оброблення для виготовлення деталей машин і приладів. В даний час для обробки важко оброблюваних матеріалів застосовуються електрофізичні та електрохімічні методи, до яких відносяться анодно- механічне, електроерозійне, плазмове, електронно-променеве та лазерне різання. За допомогою електронно-променевого різання, що базується на випаровуванні оброблюваного матеріалу електронним променем у вакуумі, можна різати як металеві, так і неметалеві матеріали. Процес забезпечує порівняно високу продуктивність, малі ширину різу і зону термічного впливу (ЗТВ), високу якість різу. Можлива обробка по складному контуру. Недоліками електронно-променевої обробки є необхідність поміщати деталі у вакуумну камеру; застосування складного і незручного в експлуатації обладнання та спеціальних захисних пристроїв від рентгенівського випромінювання. Плазмове та кисневе різання широко застосовується для розкрою листового металу. При різанні нелегованих та низьколегованих сталей товщиною більше 5...10 мм найбільш вигідно застосовувати кисневе різання. Плазмове різання використовується для важко оброблюваних металів та легованих сталей товщиною 5...150 мм. Для визначення доцільності застосування того чи іншого методу різання необхідно розглядати три параметри: 1) конкурентоспроможність; 2) межі застосування; 3) переваги в порівнянні з іншими методами. Найбільш доцільно лазерне різання застосовувати при розкрої листів із сталей, титанових сплавів та кольорових металів товщиною до 5...10 мм
 • ДокументВідкритий доступ
  Конструктивні та технологічні розробки для підвищення продуктивності та якості газолазерної різки металів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Кушнеренко, Андрій Сергійович; Романенко, Віктор
  Різання із застосуванням лазерного випромінювання і продувкою зони різу газовим струменем є однією з найефективніших технологій з точки зору продуктивності та якості обробки матеріалів. Висока керованість як енергетичними параметрами, так і просторовим положенням променя, можливість висококонцентрованого фокусування лазерного випромінювання, а також безконтактність дії забезпечує ряд переваг газолазерної різки в порівнянні з традиційними способами розділення матеріалів: гнучке перекроювання режимів дії і як наслідок можливість різання різних матеріалів; мала ширина різу; продуктивність процесу і висока якість вирізуваних деталей, що дозволяє в деяких випадках виключити подальшу обробку; можливість легкої автоматизації процесу. Широке поширення отримав процес газолазерної різки при використанні лазерного випромінювання безперервної дії. Проте, як показують дослідження, у ряді випадків використання імпульсно-періодичного режиму дозволяє добитися істотних переваг в порівнянні з ГЛР безперервними лазерами: можливість обробки тонких щілин і перемичок без підгорання крайок; обробка металів завтовшки до 3 мм з використанням лазера порівняно невеликої середньої потужності (до 50 Вт); висока якість різу за рахунок зменшення зони термічного впливу; економічність процесу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія та обладнання для лазерного різання куттерних ножів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Луценко, Денис Володимирович; Козирев, Олексій
  Метою проекту є визначення технології та необхідного обладнання для виготовлення куттерних ножів для промислових куттерів, розроблення схеми лазерної технічної установки, визначення особливостей лазерного різання листів нержавіючих сталей. Розроблена схема лазерної технічної установки і деяких її елементів, проведено аналіз відповідності лазерної технологічної установки до вимог охорони праці. Графічна частина дипломного проекту включає чотири кресленика формату А1 що містить: загальні кресленики ножів, схему технологічного процесу, загальний вигляд лазерної технологічної установки, кресленик вузлів оптичної системи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розроблення технології та обладнання для виготовлення спіральних труб з листових матеріалів способом лазерного формоутворення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Омельченко, Олександр Васильович; Кагляк, Олексій Дмитрович
  Метою роботи є розробка пристрою та технології для виготовлення спіральної труби шляхом лазерного формоутворення. Такий метод дозволить створювати труби значно міцніші та жорсткіші, в порівнянні з звичайними аналогами. Робота полягала в розробці технології виготовлення спіральної труби шляхом лазерного нагріву тонкого листа металу по певному заданому напрямку з подальших його формуванням у циліндричну фігуру. Задача зводилася до того, щоб виготовити спіральну трубу досить малого діаметру ø30мм; для виконання цієї роботи виникла необхідність створити нову оптичну систему, яка б дозволяла виконати процес лазерного формування. Після аналізу суміжних робіт, аналізу аналітичної моделі та проведення експерименту було розроблено спіральну трубу шляхом лазерного формування листа. Після процесу формоутворення було описано ще одну лазерну операцію, а сам лазерне зварювання, яке з’єднало формоутворенні листи у готовий виріб
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка конструкції оптичної системи для лазерної сфероїдизації металевих порошків
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Ванца, Дмитро Васильович; Кагляк, Олексій
  Метою роботи є розробка оптичної системи для сфероїдизації металевого порошку, який використовується в адитивному виробництві. Оскільки наразі технологія адитивного виробництва активно розвивається, внаслідок чого розширюється коло застосування данної технології, підвищуються вимоги до порошку. Запропонована система має застосовуватись для покращення(зміни) властивостей порошку, що дозволить використовувати технологію адитивного виробництва у галузях, які висувають високі вимоги до сировини.