Магістерські роботи (БМІ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 55
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмно-апаратний комплекс для фармако-холодового збереження донорських органів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Франчук, Євгеній Андрійович; Максименко, Віталій Борисович
  Магістерська дисертація за темою «Програмно-апаратний комплекс для фармако-холодового збереження донорських органів» виконана студентом кафедри біомедичної інженерії ФБМІ Франчуком Євгенієм Андрійовичем зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» за освітньо-професійною програмою «Медична інженерія», та складається зі: вступу; 3 розділів («Літературний огляд», «Матеріали і методи», «Розробка контейнера для фармако-холодового збереження донорських органів»), розділу з розрахунком стартап-проєкту, висновків до кожного з цих розділів; загальних висновків; списку використаних джерел, який налічує 29 найменувань. Загальний обсяг роботи 88 сторінок. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підтримка життєздатності органів під час їх тривалого транспортування. Завдання для вирішення поставленої задачі: 1) Провести аналіз вимог до збереження органів; 2) Дослідити існуючі засоби транспортування донорських органів і обрати прототип; 3) Сформулювати медико-технічне завдання; 4) Дослідити наявність в Україні комплектуючих та їх характеристик для виконання технічного завдання; Розробити дизайн дослідного зразка.
 • ДокументВідкритий доступ
  Автономний комплекс для енергозабезпечення імплантованих активних медичних приладів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Фелді, Діана Андріївна; Козяр, Василь Васильович
  Актуальність роботи: Проблема енергозабезпечення має велику актуальність для пристроїв, які імплантуються, особливо, для тих, що контролюють життєво важливі функції організму людини. Термін функціонування таких пристроїв визначається енергоємністю джерела живлення. Сучасні електроджерела активних імплантів також обмежені у розмірах та вазі. Коли джерело вичерпує свій ресурс, потрібне хірургічне втручання для заміни пристрою або його батареї, що несе за собою ряд можливих ускладнень, а також фінансових затрат. Забезпечення роботи автономних пристроїв потребує бездротової передачі енергії від зовнішніх мережевих джерел електрики, постійної чи періодичної. З-за цього пацієнти втрачають свою мобільність, обмежуються в пересуванні, в певних діях, тощо. Живлення активних імплантів від мережевих джерел електрики не є абсолютно надійним, такі системи виявляються громіздкими, незручними і некомфортними для пацієнтів. Для подолання залежності від зовнішніх джерел електроенергії є можливість використовувати перетворювачі сонячного світла, а, також, отримувати енергію безпосередньо від організму людини Мета роботи: Забезпечення автономності енергопостачання імплантованих медичних пристроїв. Задачі роботи: 1. Провести огляд наукових літературних джерел з дослідження енергії людського тіла та відновлюваних джерел енергії. 2. На основі літературного пошуку визначити оптимальні види енергії людського тіла та відновлюваних джерел, які доцільно використати для створення автономного модуля живлення. 3. Розробити блок-схему автономного бездротового модуля електропостачання та визначити його необхідні технічні компоненти. 4. На основі блок-схеми розробити прототип автономного модуля живлення та виконати тестування для перевірки його ефективності. 5. Провести експериментальні випробування функціонування модуля при використанні різних джерел та накопичувачів енергії з метою виявлення оптимальної компоновки. Предмет дослідження: Розробка та випробування автономного модуля для бездротового заряджання імплантованих пристроїв. Об'єкт дослідження: Застосування енергії тіла людини для електрозабезпечення медичних пристроїв та їх ефективність. Методи дослідження: Для контролю і визначення електричних характеристик комплексу використовувався осциллограф DiSco 2, мультиметр Owon B35T, вимірювач індуктивності UTM1603. Статистична обробка експериментального матеріалу виконувалась із використанням програмного пакету IBM SPSS Statistics 26.0, 3D модель була створена за допомого програмного продукту SolidWorks 2022, побудова графіків виконувалася в середовищі Octave. Наукова новизна: Наукова новизна роботи полягає у комбінації механічної енергії людського тіла, сонячних панелей та збір отриманої енергії за допомогою іоністорів та літій-іонних акумуляторів для створення автономного модуля живлення для енергозабезпечення імплантованих (медичних, активних) пристроїв. Ця інтеграція дозволяє забезпечити тривалу роботу медичних пристроїв без необхідності частої заміни акумуляторів або підключення до джерела електроживлення. Ця робота може значно підвищити незалежність та термін служби імплантованих пристроїв, зменшуючи необхідність інвазивних процедур для їхньої зарядки та ризики від самих процедур. Дослідження також передбачає розробку та випробування функціонального прототипу, що дозволяє перевірити впровадження нового підходу на практиці. Практичне значення одержаних результатів: Розроблений автономний комплекс для енергозабезпечення імплантованих активних медичних пристроїв може бути застосований в подальшому для подовження роботи імплантованих пристроїв. Це дозволить знизити витрати на закупівлю імплантів та операційні потреби. Також, в значній мірі, будуть усунені у пацієнтів післяопераційні ускладнення через зменшення кількості хірургічних втручань. Публікації: 1. Фелді Д. А., Козяр В. В. Перспективи використання енергії тіла людини для енергозабезпечення медичних приладів / Д. Фелді, В. Козяр. // Біомедична інженерія і технологія. – 2023. – №10. – С. 62–72. 2. Фелді Д.А, Козяр В. В. Використання енергії тіла людини для електроживлення медичних виробів. Матеріали МНТК Сучасні технології біомедичної інженерії. Одеса. – 2022. – С. 69–72. 3. Фелді Д., Козяр В. Вибір системи електроживленння активних імплантованих пристроїв / Д. Фелді, В. Козяр. // Біомедична інженерія і технологія. – 2023. – № 12. – С. 1–11.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модель відеоаналітичної системи для контролю за дотриманням гігієни рук в кабінеті лікаря
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Самоловов, Євгеній Геннадійович; Рудніцька, Олена Володимирівна
  Актуальність теми: У зв'язку зі зростанням глобальної свідомості про важливість гігієни та контролю за інфекціями, спричиненими недбалістю у дотриманні правил, інтеграція новітніх технологій у медичних установах стає необхідною. Розробка ефективної відеоаналітичної системи дозволить автоматизувати процес контролю за гігієною рук, забезпечуючи високий ступінь точності та надійності. У зв'язку зі зростанням усвідомленості про роль гігієни у запобіганні захворювань, особливо в умовах пандемії, важливість забезпечення безпеки пацієнтів і медичного персоналу набуває ще більшого значення. Впровадження інноваційних технологій в медичну практику через розробку відеоаналітичної системи є важливим етапом у вдосконаленні гігієнічних стандартів та підвищенні безпеки в медичних установах Мета: проектування розробка відео-аналітичної системи для контролю за дотриманням гігієни рук у кабінеті лікаря з використанням нейронних мереж. Завдання: 1. Провести літературний огляд матеріалів про принцип роботи відео аналітичних, а саме використання штучного інтелекту та нейронних мереж та визначити найбільш ефективний та доцільний метод для контролю за гігієною рук. 2. Спроектувати відео аналітичну системи для контролю за гігієною рук в кабінеті лікаря та обґрунтувати вибір програмних та апаратних рішень. 3. Розробити програмне забезпечення для відео-аналітичної системи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Тривимірне моделювання анатомічних структур кореня аорти для планування транскатетерної імплантації аортального клапана
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Оксенюк, Олександра Михайлівна; Максименко, Віталій Борисович
  Актуальність роботи: Сучасна серцево-судинна хірургія є свідками зміни парадигми, зокрема з еволюцією транскатетерної імплантації аортального клапана (ТІАК). Актуальність полягає у вирішенні складних проблем, пов’язаних із цією процедурою, зокрема точного розуміння анатомії кореня аорти. Пропоноване дослідження намагається заглибитися в поточний стан вирішення цієї наукової проблеми, підкреслюючи її актуальність у розвитку галузі біомедичної інженерії. Висвітлюючи прогалини в існуючих знаннях і підкреслюючи критичний характер анатомії кореня аорти для ТІАК, це дослідження виправдовує нагальну потребу в комплексних дослідженнях у цій галузі. Основна мета цього дослідження полягає в покращенні анатомічної відповідності розташування штучного клапана морфо-функціональним характеристикам кореня аорти, шляхом доопераційного моделювання положення ксенографта в ділянці його транскатетерної імплантації. Задачі роботи: 1. Провести літературний огляд всіх методів моделювання та планування у кардіологічній хірургії. 2. Обробити та проаналізувати медичні зображення. 3.Створити тривимірні моделі структурних частин корення аорти. 4. Оцінити на реалістичну відповідність анатомічну модлеьмодень 5. Спроектувати штучний аортальний клапан та балон. 6. Спроектувати симуляцію оперативних втручань на 3D-моделях Об’єкт дослідження — корінь аорти зі стенозом. Предмет дослідження: Тривимірне моделювання анатомічних структур кореня аорти для планування транскатетерної імплантації аортального клапана. .Вихідні дані : DICOM зображення,методи 3D візуалізації: 3D Slicer, SolidWorks 2022. Наукова новизна: оскільки транскатеторна артеріальна імплантація вимагають специфічного розташування штучного клапана це вимагає створення нових методів та підходів до розрахунку розташування найбільш ефективнішого положення ксенографта. Дана наукова робота розглядає адаптацію тривимірного моделювання анатомічних структур для цих конкретних типів операцій. Це включає в себе відтворення реалістичних тривимірних моделей кореня аорти та штучного клапану та симуляції процедури, що в свою чергу надає демонстраційні можливості як для лікарів так і для навчально-методичної бази, що можна використовувати при створенні навчальних програм та симуляторів для студентів медичних закладів. Практичне значення: Розроблена методика планування розташування штучного клапана дозволяє знизити рівень ускладнень після операцій та зменшить час хірургічних втручань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерне моделювання впливу електромагнітного опромінення з дипольним аплікатором та аналіз параметрів медичних зображень саркоми-45
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Матвейчук, Карина Сергіївна; Орел, Валерій Бінгович
  Актуальність: саркома – це злоякісне новоутворення, що призводить до одного з найвищих ризиків втрати працездатності та інвалідизації населення серед усіх інших видів злоякісних пухлин. До одного з ефективних методів лікування відносять радіочастотну помірну гіпертермію. Але однією з ключових проблем, що постає при проведенні даної процедури, – це планування розподілу електромагнітного опромінення у пухлині та оточуючих тканинах. Адже під час проведення гіпертермії може виникати нагрів, який перевищує 42°C, що призводить до збільшення резинстентності злоякісних пухлин та вірогідності виникнення побічних ефектів в здорових тканинах. Натомість створення комп’ютерної моделі, яка відображає фізичні явища та демонструє необхідні параметри при проведенні процедури, може оптимізувати цю задачу і покращити прогноз пацієнту. Мета: комп’ютерне моделювання помірної гіпертермії під дією електромагнітного опромінення з дипольним аплікатором та аналіз медичних зображень саркоми-45. Завдання: 1) огляд літератури щодо впливу неіонізуючого електромагнітного випромінювання на біологічні об’єкти та формування опису принципу роботи апарату для проведення радіочастотної гіпертермії; 2) підбір параметрів та вибір модулів для побудови моделі в програмному забезпеченні Comsol Multiphysics 5.6; 3) комп’ютерне моделювання в програмному середовищі Comsol Multiphysics 5.6 дії електромагнітного випромінювання на біологічні тканини; 4) комп’ютерний аналіз жорсткості та гетерогенності саркоми-45 на ультразвукових еластограмах; 5) комп’ютерний аналіз яскравості та гетерогенності саркоми-45 на МРТ- зрізах; 6) розробка стартап-проєкту, пов’язаного з темою магістерської дисертації. Робота виконана згідно з виданого завдання в рамках науково-дослідної роботи ДНП «Національний інститут раку» МОЗ України «Розробити методику протипухлинної терапії первинних злоякісних пухлин кісток, засновану на магнітохімічній технології з використанням нанокомплексів. ВН.14.01.07.204-23» на основі Угоди про співпрацю між ДНП «Національний інститут раку» та Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмне забезпечення системи моніторингу для фіксації генетичних змін артеріального тиску
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Левченко, Дмитро Анатолійович; Шликов, Владислав Валентинович
  Актуальність: один із найважливіших факторів полягає в тому, що велика кількість смертей від серцево-судинних захворювань відбувається через пізнє діагностування цих хвороб. Наприклад, артеріальна гіпертензія, яка поширена серед дорослого населення України в 35% випадків, часто не виявляється при звичайному відвідуванні лікаря (як в так званому ефекті "гіпертонії білого халата"). Постійне вимірювання артеріального тиску може значно покращити діагностичну ефективність, і моніторинг артеріального тиску має велике діагностичне значення. Мета: розвинення математичного та програмного забезпечення системи безперервного неінвазивного моніторингу тиску із подальшим урахуванням артефактів руху при реєстрації показників систолічного та діастолічного артеріальних тисків та стрес-індексу. Завдання: 1.Обґрунтування використання методу Пеньяз cNIBP для вимірювання артеріального тиску. 2.Моделювання процесів формування артеріального тиску та розроблення пристрою cNIBP з використанням інструментів Matlab Simulink. 3.Розвиток функціоналу розроблених моделей шляхом впровадження системи урахування артефактів руху та виявлення емоційної складової пацієнта. 4.Удосконалення пристрою cNIBP для забезпечення більш ефективного та точного вимірювання артеріального тиску. 5.Розробка стартап-проекту для подальшого впровадження результатів дослідження на ринку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Переносний газоаналізатор кисню на основі твердих електролітів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Жарков, Андрій Олександрович; Богомолов, Микола Федорович
  Актуальність: Сучасна медицина активнoвикoристoвує кисень в інтенсивній терапії. Кисень змішують з пoвітрямабo вуглекислим газoм для інгаляцій та з інгаляційними наркoтичними анальгетиками в анестезіoлoгії. Чистий кисень викoристoвується для післяoпераційнoгo пригнічення дихання. Пригoтування таких сумішей вимагає кoнтрoлюнеoбхіднoїкoнцентрації кисню в їх складі. Це вимагає викoристанняширoкoсмугoвихелектрoхімічнихсенсoрів, які мoжутьтoчнo вимірювати парціальнийтиск кисню в суміші, oскільки є електрoдпoрівняння зі 100% чистoгo кисню. Такі датчики мoжнавикoристoвувати для пригoтування спеціальних рoзчинів у приміщеннях, де пoтрібнанадзвичайнoчистаатмoсфера, а такoж для кoнтрoлюкoнцентрації кисню в палатах і кабінетах для кoмфoртупацієнтівіперсoналу. Мета: Дoслідженнямoжливoстіствoренняпoртативнoгoгазoаналізатoра кисню на oснoвітвердoелектрoлітнoгoкoмбінoванoгoвимірювальнoгoперетвoрювача, тoбтoрoзрoбка та експериментальнедoслідження зразка пoртативнoгoгазoаналізатoра. Завдання: Аналіз наукoвo-технічнoїінфoрмації, рoзрoбка схем електрoхімічнихгазoаналізатoрів, рoзрoбкадoсліднихзразківгазoаналізатoрів, експериментальні дoслідження дoслідних зразків, аналіз результатів експериментів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка багаторазового безголкового медичного ін’єктора
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Гриценко, Георгій Михайлович; Лебедєв, Олексій Володимирович
  Під час написання роботи було створено модель механізму безголкової ін'єкції на основі газо-пружинного механізму. Були прораховані усі величини та числа для успішного проведення ін'єкції медичним препаратом. Також проведено роботу на аналізом створеного механізму та встановлено рівні тиску на критичні деталі виробу, обрані оптимальні матеріали для запобігання пошкоджень механізму та виробу в цілому. Дисертаційна робота складається з 4 розділів, налічує 53 сторінки друкованого тексту та включає у себе 3 таблиці, 3 рисунка, 3 додатка та список використаних джерел у кількості 34. У першому розділі було здійснено огляд літератури з існуючих технології безголкової ін'єкції та типів механізмів. У другому розділі створено модель механізму безголкової ін'єкції та протестовано у симуляціях. Також розглянуті матеріали для виробу, обрано програмне забезпечення для моделювання, симуляції та візуалізації. У третьому розділі було проаналізовано потенційних конкурентів на світовому ринку, їх переваги та недоліки технології. Четвертий розділ описує розробку стартап-проекту та стратегію його реалізації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп'юторна система на основі веб-додатку для вивчення розподілу навантажень в ендопротезах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Голдак, Костянтин Сергійович; Лебедєв, Олексій Володимирович
  Під час написання роботи було створено модель ендопротезу сегнової кістки на основі КТ-знімків. Розміри кістки відповідають середньостатистичним даним, а розміри протеза відповідають технічним вимогам виробника. Створена система на основі веб застосунку OnScale, що дозволяє автоматизувати процес аналізу ендопротезів з навантаженням змінюючи матеріали виконання конструкції. Дисертаційна робота складається з 4 розділів, налічує 84 сторінок друкованого тексту та включає у себе 19 таблиць, 15 рисунків, та список використаних джерел у кількості 42. У першому розділі було здійснено огляд літератури з приводу захворювань опорно рухового апарату, розглянуто методи вирішення таких проблем та визначено задачі для удосконалення рішень проблем протезування. У другому обрано програмне забезпечення для моделювання, аналізу та автоматизації процесу, а також розроблено алгоритм для здійснення автоматизації. У третьому розділі надано інформацію про моделювання та аналіз віртуального ендопротезу і описано створена система для проведення аналізу. Четвертий розділ присвячений розробці стартап-проекту та стратегій його реалізації. Мета: Оптимізація та пришвидшення процесу механічного аналізу розподілу навантажень на матеріали, що можуть бути використані у протезуванні або ендопротезуванні, на основі змодельованої кістки у поєднанні з протезом. Завдання: Провести літературний огляд анатомічної структури і захворювань опорно-рухового апарату людини; сегментація для створення 3D моделі кістки; моделювання протезу у програмному середовищі SolidWorks; перевірка імплантів і автоматизація веб застосунку «OnScale solve», що здійснюватиме математичний аналіз навантажень для різних типів матеріалів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система підтримки прийняття лікарських рішень для лікування хворих з підтвердженим випадком COVID-19
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Черниш, Ксенія Юріївна; Білошицька, Оксана Костянтинівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Електроди для зварювання легень
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Попов, Станіслав Володимирович; Лебедєв, Олексій Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  3D роботизоване вимірювання рівня радіації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Осавалюк, Петро Артемович; Дубко, Андрій Григорович
 • ДокументВідкритий доступ
  Мобільний додаток для виявлення тахіаритмій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Недураєва, Анастасія Юріївна; Рудніцька, Олена Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Система діагностики шлуночкових тахікардій на основі машинного навчання та фільтрації ЕКГ сигналів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Ткаченко, Маріанна Юріївна; Шликов, Владислав Валентинович
 • ДокументВідкритий доступ
  Смарт система для виявлення туберкулом на КТ зображеннях
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Терещенко, Володимир Олегович; Добровська, Людмила Миколаївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Рекурентна згорткова нейронна мережа з викорастанням сигналу зусілля м’язів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Ізюмкін, Петро Ілліч; Соломін, Андрій Вячеславович
 • ДокументВідкритий доступ
  Система внутрішньосудинного охолодження донорських органів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Забіло, Ярослав Сергійович; Козяр, Василь Васильович
 • ДокументВідкритий доступ
  Система друку біологічних тканин на основі методу екструзійної подачі матеріалу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Кулявець, Вікторія Русланівна; Беспалова, Олена Ярославівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Система обробки та сегментації зображень опорно-рухової системи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Воробйов, Артем Євгенійович; Лебедєв, Олексій Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Лазерний пристрій для спекл-аналізу крові
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Веденєєв, Євгеній Олександрович; Богомолов, Микола федорович