Магістерські роботи (КМФДР)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • ДокументВідкритий доступ
  Математичне моделювання динаміки неповно спостережуваних параболічних систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Задорожний, Олег Олександрович; Горбачук, Володимир Мирославович
  Магістерська дисертація: 99 сторінок, 21 слайд презентації, 12 першоджерел. Дисертацiйна робота присвячена проблемам дослідження просторово розподілених динамічних систем, які перебувають в умовах неповноти інформації про їх початково-крайовий стан. Завданням є отримання розв’язків та побудова зручного для користувача програмного інтерфейсу для вводу даних по постановці задач в пам’ять комп’ютера і виконання тестування запропонованих програмних реалізацій. Об’єктом дослідження є просторово розподілений динамічний процес, який за неповноти інформації про його початково-крайовий стан функціонує в замкнутій просторово-часовій області. Дисертація носить як теоретичне, так і практичне значення, її результати можуть використовуватися при одержанні інших результатів, що стосуються дослідження просторово розподілених динамічних систем, які перебувають в умовах неповноти інформації про їх початково-крайовий стан. Ключові слова: системи з розподіленими параметрами, просторово розподілені системи, динамічні системи, системи в умовах невизначеності, початково-крайові задачі, псевдообернення систем.
 • ДокументВідкритий доступ
  Чисельний аналіз стійкості солітонних розв’язків неоднорідного нелінійного рівняння Шредінгера з комбінованим дельта-подібним потенціалом
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Дрьомов, Валентин Володимирович; Герасимчук, Володимир Семенович
  «Чисельний аналіз стійкості солітонних розв’язків неоднорідного нелінійного рівняння Шредінгера з комбінованим дельта-подібним потенціалом» студента 2 курсу магістерського рівня, групи ОМ-82мн, ФМФ, НТУУ КПІ ім. І. Сікорського Дрьомова Валентина Володимировича Науковий керівник: д. ф.-м. н., професор Герасимчук В.С. Актуальність: нелінійне рівняння Шредінгера має широкий спектр застосувань у фундаментальній та прикладній фізиці. Постановка проблеми: на основі НРШ побудувати математичну модель, яка описує процес поширення хвилі вздовж нелінійного оптичного хвилеводу; провести чисельний аналіз стійкості отриманих розв’язків. Шляхи вирішення проблеми: побудувати математичну модель, яка описує процес поширення хвилі вздовж нелінійного оптичного хвилеводу, розробити модель для чисельної побудови розв’язків математичної моделі, провести аналіз стійкості отриманих результатів. Результати та висновки: проведено чисельне дослідження стійкості локалізованих солітонних розв’язків неоднорідного НРШ у нелінійному середовищі з точковим домішком, який моделюється дельта-подібним потенціалом і володіє лінійно/нелінійними властивостями. Встановлена взаємозалежність точкового домішку, який володіє лінійно/нелінійними властивостями та невпорядкованих властивостей нелінійного середовища.