Навчально-методичні матеріали (СП)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • ДокументВідкритий доступ
  Архітектура обчислювальних систем. Навчальний посібник до виконання розрахунково-графічної роботи
  (КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2023) Артюхов, Віталій Григорович; Бритов, Олексій Анатолійович; Гіоргізова, Вікторія Шалвівна; Кирюша, Богдан Анатолійович
  Посібник містить методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань студентів, що полягають у проєктуванні керуючого автомата для виконання обчислювальних операцій з використанням моделей на мові VHDL. Автори ставили задачу викласти матеріал максимально наочно на прикладі проєктування цифрового пристрою у вигляді скінченного цифрового автомату. Розглянуто маршрут низхідного проєктування цифрового пристрою від абстрактного представлення до принципової схеми із застосуванням методів формального синтезу та верифікації проєкту після кожного етапу синтезу на математичних моделях відповідного ієрархічного рівня. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», а також буде корисним для інших спеціальностей, пов’язаних з проєктуванням цифрової апаратури.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мультиагентні системи. Платформи JADE та Anylogic. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Письменний, Ігор Олександрович; Рогоза, Валерій Станіславович; Яременко, Вадим Сергійович
  Цей навчальний посібник доповнює курс лекцій з дисципліни «Мультиагентні системи». Розглядаються дві платформи для програмування мультиагентних систем, а саме - JADE та Anylogic. Перша платформа лежить в основі другої, тому логічним виглядає викладення в посібнику спочатку загальної інформації саме по програмуванню з використанням JADE (лабораторні роботи 1-2), а потім - з Anylogic (лабораторні 3-5). Посібник призначений для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», а також для всіх, хто вивчає мультиагентні системи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритмізація та програмування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Романов, Валерій Володимирович; Просянкіна-Жарова, Тетяна Іванівна; Безносик, Олександр Юрійович
  Дані методичні вказівки висувають загальні вимоги до організації та виконання курсових робіт з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» для студентів спеціальностей 122 "Комп’ютерні науки" та 124 "Системний аналіз". В методичних вказівках приділено увагу вивченню основних питань, пов'язаних з успішним виконанням та написанням і оформленням пояснювальної записки курсової роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритмізація та програмування. Частина 1. Базові концепції програмування. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-09-02) Романов, Валерій Володимирович; Просянкіна-Жарова, Тетяна Іванівна; Безносик, Олександр Юрійович
  Навчальний посібник є складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни «Алгоритмізація та програмування». У посібнику викладено теоретичні основи алгоритмізації та програмування, практичні поради щодо застосування у програмуванні алгоритмічних структур, проектування алгоритмів, в тому числі із використанням різних структур даних, приділено увагу процедурно-орієнтованій технології розробки програмних продуктів, наведено приклади виконання завдань та запропоновано перелік завдань для виконання під час лабораторних занять.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп'ютерна схемотехніка. Інструкції до лабораторної роботи №1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Артюхов, Віталій Григорович; Бритов, Олексій Анатолійович; Гіоргізова, Вікторія Шалвівна; Кирюша, Богдан Анатолійович; Стіканов, Валерій Юхимович
  У навчальному посібнику викладена базова послідовність дій при моделюванні об’єктів схемотехніки засобами системи Сadence. Матеріали містять зразки команд та вікон, які супроводжують процес моделювання. Приділено увагу отриманню результатів без надлишкових узагальнень. Приведений матеріал сприяє набуттю умінь для розв’язування конкретних схемотехнічних задач, застосовуванню сучасних інструментальних засобів. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та входить у комплект методичного забезпечення освітнього компонента «Комп’ютерна схемотехніка». Посібник буде також корисним здобувачам освіти інших ступенів та спеціальностей , пов’язаних з вивченням та моделюванням комп’ютерних систем.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вбудовані системи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Вербицький, Євген Володимирович; Кирюша, Богдан Анатолійович
  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: навчальний посібник доповнює курс лекцій дисципліни «Вбудовані системи». Посібник містить методичні вказівки до виконання лабораторних робіт дисципліни «Вбудовані системи». При складанні методичних вказівок автори ставили задачу викласти предмет просто та наочно. Посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» спеціалізацією «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислювання», а також для всіх, хто використовує мікроконтролери STM32 у своїй практичній діяльності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології комп'ютерного проектування. Комп'ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Артюхов, Віталій Григорович; Бритов, Олексій Анатолійович; Гіоргізова, Вікторія Шалвівна; Кирюша, Богдан Анатолійович; Стіканов, Валерій Юхимович
  Посібник містить методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Технології комп’ютерного проектування» у предметній області проектування цифрових електронних пристроїв з використанням мови VHDL. Цикл лабораторних робіт включає побудову різних типів моделей для стандартних елементів цифрових пристроїв засобами мови VHDL та проведенню аналізу їх роботи в середовищі сучасних САПР. Додатки містять довідковий матеріал з курсу «Комп’ютерна схемотехніка», достатній для виконання індивідуальних варіантів завдань. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», а також для всіх, хто використовує мову VHDL у своїй практичній діяльності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрова обробка аудіоінформації. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Артюхов, Віталій Григорович; Бритов, Олексій Анатолійович; Гіоргізова-Гай, Вікторія Шалвівна; Кирюша, Богдан Анатолійович; Стіканов, Валерій Юхимович
  Лабораторний практикум включає лабораторні роботи з дослідження методів аналізу і обробки цифрових сигналів. Посібник містить короткі теоретичні відомості з опису цифрових аудіо сигналів в часовій та частотній області, з проектування і аналізу рекурсивних цифрових фільтрів (ЦФ). В додатку наведені відомості про проектування аналогових прототипів, на основі яких виконується проектування ЦФ. Проектування починається з формування вимог до АЧХ ЦФ. На основі цих вимог формуються вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів передаточних функцій нормованих аналогових фільтрів Батерворта, Чебишева та Золотарьова- Кауера. Результати розрахунку аналогових фільтрів використовуються для розрахунку коефіцієнтів передаточних функцій цифрових фільтрів за заданими параметрами АЧХ. Розрахункові формули зведені в компактні таблиці, завдяки чому цей посібник може бути використаний як довідник з розрахунку цифрових фільтрів, а також з розрахунку передаточних функцій нормованих аналогових фільтрів. Кожна лабораторна робота вміщує індивідуальні завдання і питання для самоперевірки. Посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки. Він буде також корисним для осіб, які бажають самостійно опанувати основи цифрової обробки сигналів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Системи баз даних. Комп’ютерний практикум
  (КПІ імені Ігоря Сікорського, 2022) Сергеєв-Горчинський, Олексій Олександрович; Глоба, Лариса Сергіївна; Мачалін, Ігор Олексійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Системи баз даних. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Сергеєв-Горчинський, Олексій Олександрович; Глоба, Лариса Сергіївна; Мачалін, Ігор Олексійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтелектуальний аналіз даних: Комп’ютерний практикум
  (Підприємство «УВОІ «Допомога» УСІ», 2018) Сергеєв-Горчинський, Олексій Олександрович; Іщенко, Ганна Валеріївна
 • ДокументОбмежений
  Методи оптимізації
  (2012) Інститут прикладного системного аналiзу; Бобін, Віктор Васильович; Ладогубець, Володимир Васильович; Фіногенов, Олексій Дмитрович; НТУУ «КПІ»
  Лабораторні роботи орієнтовані на студентів-бакалаврів із спеціальності 6.050101 «Комп'ютерні науки». Роботи мають дослідницький характер. Для полегшення підготування студентів до лабораторних робіт у методичних вказівках наведено необхідні довідникові дані і матеріали та розібрано приклади, розглянуто методику підготування завдання для взаємодії з пакетом NetALLTED.