Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Серія Машинобудування: збірник наукових праць : [799] Community home page

Logo
ISSN 2409-5966 (Online), ISSN 2305-9001 (Print)
Періодичність: 3 рази на рік
Рік заснування: 1964
Тематика: Новітні досягнення в галузі машинобудування, результати наукових досліджень та вдосконалені методи розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.
Офіційний сайт (архів випусків): http://journal.mmi.kpi.ua/old
Правонаступник (з 2017 р.): Mechanics and Advanced Technologies

Browse

Sub-communities within this community

2009 [81]

2010 [178]

2011 [136]

2012 [106]

2013 [93]

2014 [80]

2015 [64]

2016 [61]