Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць : [878] Community home page

Logo
ISSN 2310-0389 (Online), ISSN 2310-0397 (Print)
Періодичність: 4 рази на рік
Рік заснування: 1956
Тематика: теоретична радіотехніка; електродинаміка; теорія та засоби телекомунікацій; антени та пристрої НВЧ діапазону; теорія та практика радіовимірювань; конструювання радіоапаратури; мікроелектронна та наноелектронна техніка; технологія радіоапаратобудування; засоби та методи мультимедіа; засоби захисту інформації; електронна побутова апаратура; цифрова та обчислювальна техніка; радіоелектроніка біомедичних технологій.
Офіційний сайт: http://radap.kpi.ua/radiotechnique

Browse

Sub-communities within this community

2008 [64]

2009 [58]

2010 [117]

2011 [89]

2012 [84]

2013 [69]

2014 [59]

2015 [51]

2016 [44]

2017 [44]

2018 [38]

2019 [39]

2020 [36]

2021 [34]

2022 [22]

2023 [30]