Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1027
Title: Облік у зарубіжних країнах
Authors: Дергачова, Вікторія Вікторівна
Скоробогатова, Наталя Євгенівна
Шик, Людмила Михайлівна
Keywords: фінансова звітність
облік грошових коштів
облік фінансових вкладень
облік власного капіталу
управлінський облік
Issue Date: 2011
Citation: Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. В. Дергачова, Н. Є. Скоробогатова, Л. М. Шик. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,38 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Abstract: Метою даного навчального видання є формування у студентів глибоких теоретичних знань та практичних навичок з організації обліку у зарубіжних країнах, уміння використовувати облікову інформацію. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності фахівців з обліку, аудиту й фінансового менеджменту, допоможе зрозуміти передумови та напрямки процесу реформування бухгалтерського обліку, що здійснюється в Україні, розширить кругозір і озброїть знаннями для практичного застосування Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1027
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-435.doc
  Restricted Access
4.49 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.