Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1072
Title: Алгебра та геометрія – 2
Authors: Цвинтарна, Наталія Дмитрівна
Шумська, Алла Антонівна
Keywords: аналітична геометрія
лінійна алгебра
Issue Date: 2011
Citation: Алгебра та геометрія – 2 [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напрямів підготовки «Прикладна фізика», «Прикладна математика», «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та «Системи технічного захисту інформації» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. Д. Цвинтарна, А. А. Шумська. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,15 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1072
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ММЗІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-570.pdf
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.