Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11678
Title: Методи та системи штучного інтелекту. Розробка експертних систем у середовищі CLIPS
Authors: Добровська, Людмила Миколаївна
Keywords: процедурне програмування
робота з фактами
ланцюг суджень
стратегії розв’язання конфліктів
робота з об’єктами
практичні заняття
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Методи та системи штучного інтелекту. Розробка експертних систем у середовищі CLIPS [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Добровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,09 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 253 c. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11678
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (БМК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody_systemy_shtychnogo_intelektu.pdf
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.