Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11812
Title: Комп'ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технології неорганічних речовин
Keywords: розрахунки в середовищі Excel
розрахунки в середовищі MathCad
розрахунки в середовищі Visual basic for applica-tions
Рівняння Колмогорова-Єрофеєва
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Комп'ютерні технології у науковій та інженерній діяльності в технології неорганічних речовин [Електронний ресурс] : навчальний посібник з дисциплін для студентів спеціальності 8.05130101 «Хімічні технології неорганічних речовин» хіміко-технологічного факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Л. Концевой, С. А. Концевой. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,5 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 378 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11812
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ТНР,ВтаЗХТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komp_texnologii_neorg_rechovyn.doc
  Restricted Access
11.86 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.