Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11996
Title: Метрологія
Keywords: метрологія
метрологічні характеристики
нормоконтроль
поняття взаємозамінності
посадки
розмірний аналіз
норми точності
Issue Date: 2015
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Метрологія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Філіппова, М. О. Демченко, Д. О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 750 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 82 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/11996
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metrologiya.pdf
  Restricted Access
750.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.