Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1247
Title: Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур
Advisors: Тимофєєв В.
Keywords: тринітриди
механізми розсіювання
часи релаксації
сильне електричне поле
резонансно-тунельний діод
самоузгоджена модель
гетеротранзистор з квантовими точками
пасивні нанокомпоненти
вуглецеві нанотрубки
гетеробіполярний транзистор
електротепловий аналіз
Issue Date: 2010
Citation: Дослідження новітніх напівпровідникових наноприладів і нанокомпонентів інтегральних схем на основі квантових одно- і двовимірних структур : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Тимофєєв. - К., 2010. - 192 л. + CD-ROM. - Д/б №2244-п
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1247
Appears in Collections:Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2244-п.pdf
  Restricted Access
4.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.