Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1407
Title: Прикладна механіка
Keywords: вимірювальні інструменти
гвинтові циліндричні пружини
кулачкові механізми
Issue Date: 2011
Citation: Прикладна механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» приладобудівного факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ж. О. Павленко. – Електронні текстові дані (1 файл: 33,6 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1407
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПСНК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-505.doc
  Restricted Access
34.51 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.