Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1504
Title: Теорія механізмів і машин: Синтез і аналіз шарнірно-важільних механізмів з об'ємним гідроприводом
Keywords: конструкція механізму
структура механізму
Issue Date: 2011
Citation: Теорія механізмів і машин: Синтез і аналіз шарнірно-важільних механізмів з об'ємним гідроприводом [Електронний ресурс] : методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання курсових проектів для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Ю. П. Горбатенко, С. В. Бондарєв, О. В. Закора. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,53 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1504
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-11-345-1.pdf
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.