Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15063
Title: Прикладна механіка 2 (Теорія механізмів та машин)
Authors: Мироненко, Павло Степанович
Цибульник, Сергій Олексійович
Keywords: курсові проекти
прикладна механіка
теорія механізмів та машин
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Прикладна механіка 2 (Теорія механізмів та машин) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів II курсу напрямку підготовки 6.05100303 «Приладобудування» спеціальності 7.05100303 «Прилади і системи орієнтації та навігації» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; [уклад. П. С. Мироненко, С. О. Цибульник]. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,31 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 35 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/15063
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kp_pm.pdf3.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.