Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1582
Title: Маркетинг страхових послуг
Keywords: страхова справа
ринок страхових послуг
Issue Date: 2011
Citation: Маркетинг страхових послуг [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. В. Юдіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 327 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Маркетинг страхових послуг» являють собою перелік докладних роз’яснень завдань, процедури їх виконання студентами та захисту на практичних заняттях.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1582
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КПМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-031.doc
  Restricted Access
327 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.