Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1583
Title: Основи комп'ютерної арифметики
Authors: Корнійчук, Віктор Іванович
Тарасенко, Володимир Петрович
Тарасенко-Клятченко, Оксана Володимирівна
Keywords: теорія систем числення
Issue Date: 2011
Citation: Корнійчук, В. І. Основи комп'ютерної арифметики [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. І. Корнійчук, В. П. Тарасенко, О. В. Тарасенко-Клятченко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 2,24 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
Abstract: Викладено комп'ютерні аспекти теорії систем числення, комп'ютерно-орієнтовані алгоритми переводу чисел з однієї системи числення в іншу, форми і способи комп'ютерного подання чисел, алгоритми виконання арифметичних операцій і обчислення елементарних функцій у комп'ютерах і комп'ютерних системах. Всі алгоритми подані у формі граф-схем і в термінах мікрооперацій, виконуваних комп'ютерними апаратними засобами. Для студентів технічних навчальних закладів, що навчаються за базовим освітнім напрямком «Комп'ютерна інженерія», аспірантів і викладачів.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1583
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (СПСКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-053.doc
  Restricted Access
2.3 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.