Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16786
Title: Процеси, апарати та машини галузі–3. Масообмінні процеси та апарати
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ»
Citation: Процеси, апарати та машини галузі–3. Масообмінні процеси та апарати [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних робіт студентів напрямку підготовки 6.050503 – «Машинобудування», спеціальності – Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. І. Ружинська, І. А. Буртна, С. В. Фесенко ; ред. В. М. Мельник. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,28 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 82 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16786
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (БТІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
metodich.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.