Skip navigation

Енергетика: економіка, технології, екологія: науковий журнал, № 2 (44) : [15] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Аналіз потенціалу твердих побутових відходів як сировини для виробництва альтернативних палив в УкраїніТрофімов, І. Л.; Яковлєва, А. В.; Іванченко, О. В.; Вєрягіна, Л. С.; Trofimov, I. L.; Iakovlieva, A. V.; Ivanchenko, O. V.; Vieriagina, L. S.; Трофимов, И. Л.; Яковлева, А. В.; Иванченко, О. В.; Верягина, Л. С.
2016Аналіз економічної доцільності використання біомаси сільськогосподарським підприємствомЧернуха, К. В.; Дубровська, В. В.; Шкляр, В. І.; Chernuha, K. V.; Dubrovska, V. V.; Shklyar, V. I.; Чернуха, К. В.; Дубровская, В. В.; Шкляр, В. И.
2016Анализ длительности и границ существующих тарифных зон сутокНаходов, В. Ф.; Замулко, А. И.; Мохаммад Аль Шарари; Мединцева, Д. А.; Находов, В. Ф.; Замулко, А. І.; Мохаммад Аль Шарарі; Медінцева, Д. О; Nakhodov, V. F.; Zamulko, A. I.; Mohammad Al Sharari; Medintseva, D. O.
2016Параметрична ідентифікація моделей діагностичних параметрів у системах діагностування силових трансформаторівПритискач, І. В.; Prytyskach, I.; Прытыскач, И. В.
2016Визначення технічного стану електромеханічної системи енергетичними методамиЗакладний, О. О.; Луц, А. О.; Zakladnyi, O. O.; Lutc, A.; Закладной, О. А.; Луц, А. О.
2016Кінематика ресурсозберігаючого підйомного комплексу з мехатронною системою мінімізації динамічних навантажень приводаШевчук, С. П.; Зайченко, С. В.; Поліщук, В. О.; Гарнець, В. М.; Shevchuk, S. P.; Zaychenko, S. V.; Polishchuk, V. M.; Garnets, V. M.; Шевчук, С. П.; Зайченко, С. В.; Полищук, В. Е.; Гарнец, В. Н.
2016Снижение погрешности измерений гидравлических характеристик энергетического оборудования электростанцийМезеря, А. Ю.; Мезеря, А. Ю.; Mezerya, А.
2016Обґрунтування використання методології граничної сейсмостійкості при кваліфікації обладнання АЕС на сейсмостійкістьКоньшин, В. І.; П’янков, Т. О.; Konshyn, V.; Piankov, T.; Коньшин, В. И.; Пьянков, Т. А.
2016Дослідження можливостей використання датчиків поточного контролю радіаційного випромінювання під час перевезення радіоактивних матеріалівБібік, Т. В.; Новаківський, Є. В.; Копчинська, І. В.; Bibik, T. V.; Novakivskyy, Y. V.; Kopchinskay, I. V.
2016Теплообмін пакетів плоскоовальних оребрених труб в умовах вільної конвекції і природної тягиВознюк, М. М.; Рогачов, В. А.; Терех, О. М.; Баранюк, О. В.; Vozniuk, M. M.; Rogachov, V. A.; Terekh, A. M.; Baranyuk, A. V.; Вознюк, М. М.; Рогачев, В. А.; Терех, A. M.; Баранюк, А. В.
2016Досвід створення та функціонування системи енергоменеджменту у ВНЗДешко, В. І.; Шевченко, О. М.; Шовкалюк, М. М.; Суходуб, І. О.; Сотник, М. І.; Соколова, Н. П.; Deshko, V. I.; Shevchenko, O. M.; Shovkaliuk, M. M.; Sukhodub, I. O.; Sotnyk, M. I.; Sokolova, N. P.; Дешко, В. И.; Шевченко, Е. Н.; Шовкалюк, M. M.; Суходуб, И. О.; Сотник, Н. И.; Соколова, Н. П.
2016Аналіз проблем впровадження віртуальних електростанційДенисюк, С. П.; Горенко, Д. С.; Denysiuk, S. P.; Horenko, D. S.; Денисюк, С. П.; Горенко, Д. С.
2016Керування електричним навантаженням з використанням прогнозних моделей Хольта-ВінтерсаРозен, В. П.; Ходаківський, І. Г.; Rozen, V.; Khodakivskyi, I.; Розен, В. П.; Ходаковский, И. Г.
2016Визначення оптимального числа і місць розташування підстанцій міських розподільних мереж електропостачанняФедосенко, М. М.; Кудієв, П. В.; Віннічук, В. В.; Fedosenko, M. М.; Kudiiev, P. V.; Vinnichuk, V. V.; Федосенко, Н. Н.; Кудиев, П. В.; Винничук, В. В.
2016Експериментальне дослідження електричного поля повітряної лінії електропередавання змінного струму класу 330 кВБржезицький, В. О.; Сулейманов, В. М.; Троценко, Є. О.; Хомініч, В. І.; Кулакевич, А. Г.; Brzhezitskiy, V. O.; Suleymanov, V. M.; Trotsenko, Ye. O.; Hominich, V. I.; Kulakevich, А. G.; Бржезицкий, В. А.; Сулейманов, В. Н.; Троценко, Е. А.; Хоминич, В. И.; Кулакевич, А. Г.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15