Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1770
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2012
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів ІІІ курсу факультету менеджменту та маркетингу напрямів підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030504 «Економіка і підприємництво», 6.030507 «Маркетинг» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Я. С. Грищенко, З. П. Овчаренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 837 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1770
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КАМТС1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grishchenko_Ovcharenko.pdf
  Restricted Access
837.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.