Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1771
Title: Англійська мова для науковців 1
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2012
Citation: Англійська мова для науковців 1 [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять студентів V курсу хіміко-технологічного факультету, напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія», спеціальність 7.05130103 «Технічна електрохімія». Ч. 1 / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Волкова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1771
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КАМТС1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkova_O_M_1.pdf
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.