Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1773
Title: Англійська мова професійного спрямування
Keywords: англійська мова
Issue Date: 2012
Citation: Англійська мова професійного спрямування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів IV курсу напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» ВПІ / НТУУ «КПІ» ; уклад. І. І. Антоненко, М. В. Лузан. – Електронні текстові дані (1 файл: 454 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1773
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КАМТС1)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonenko_Luzan.pdf
  Restricted Access
454.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.