Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18044
Title: Мікроекономіка 2
Authors: Бойчук, Наталка Яківна
Кривда, Олена Віталіївна
Keywords: механізм прийняття управлінських рішень
обмеженість ресурсів
короткостроковий та довгостроковий період розвитку виробництва
сукупний та граничний аналіз витрат
ринок праці
ринок землі
ринок капіталу
цінова дискримінація
цінові війни
рівновага та ефективність ринкової системи
ціноутворення і максимізація прибутку
диференціація продукту
ефективність по Парето
крива виробничих
критерії оцінки добробуту
ефективність обміну
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Citation: Мікроекономіка 2 [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» денної форми навчання / НТУУ «КПІ»; уклад.: Н. Я. Бойчук, О. В. Кривда. – Електронні текстові дані (1 файл: 520,5 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – 52 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18044
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (КЕП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
micro2vkasivku.doc520.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.