Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18154
Title: Дипломне проектування: Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування», професійного спрямування «Прилади і системи орієнтації та навігації»
Keywords: дипломне проектування
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Citation: Дипломне проектування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування», професійного спрямування «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології і системи навігації та керування»; освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»; уклад. П. М. Бондар, В. В. Мелешко. – Електронні текстові дані (1 файл: 551,5 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 36 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18154
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дипломне проектування бакалаври.doc551.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.