Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18155
Title: Математичні моделі фізичних процесів
Authors: Бурау, Надія Іванівна
Цибульник, Сергій Олексійович
Keywords: математичні моделі
фізичні процеси
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Citation: Математичні моделі фізичних процесів [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів напрямку підготовки 6.051003 «Приладобудування», професійного спрямування «Прилади і системи орієнтації та навігації»; 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології і системи навігації та керування» / НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ; уклад. Н. І. Бурау, С. О. Цибульник. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,38 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 53 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18155
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (ПСОН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Математичні моделі фізичних процесів.doc1.38 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.