Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/18493
Title: Впровадження вибіркових загальноуніверситетських магістерських навчальних дисциплін з проблем сталого розвитку
Other Titles: An implementation of optional university-wide master’s academic disciplines on sustainable development problems
Внедрение выборочных общеуниверситетских магистерских учебных дисциплин по проблемам устойчивого развития
Authors: Бойко, Т. В.
Джигирей, І. М.
Бендюг, В. І.
Комариста, Б. М.
Ткачук, А. І.
Складанний, Д. М.
Boyko, T.
Dzhygyrey, I.
Bendyug, V.
Komarysta, B.
Tkachuk, A.
Skladannyy, D.
Бойко, Т. В.
Джигирей, И. Н.
Бендюг, В. И.
Комаристая, Б. Н.
Ткачук, А. И.
Складанный, Д. Н.
Keywords: дисципліна
знання
інженерія
інклюзивність
інновації
компетентності
підготовка магістрів
сталий розвиток
технологія
уміння
дисциплина
знания
инженерия
инклюзивность
инновации
компетентности
подготовка магистров
устойчивое развитие
технология
умения
competences
discipline
engineering
inclusion
innovation
knowledge
skills
sustainable development
training of masters
technology
Issue Date: 2016
Publisher: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
Citation: Впровадження вибіркових загальноуніверситетських магістерських навчальних дисциплін з проблем сталого розвитку / Т. В. Бойко, І. М. Джигирей, В. І. Бендюг, Б. М. Комариста, А. І. Ткачук, Д. М. Складанний // Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016 : збірник наукових статей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 травня 2016 року, м. Київ. – Київ : НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2016. – С. 276-279 – Бібліогр.: 4 назви.
URI: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18493
Appears in Collections:Секція 6 «Комп’ютерно–інформаційні технології в багаторівневій вищій освіті»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бойко Т.В., Джигирей І.М., Бендюг В.І., Комариста Б.М., Ткачук А.І.,.pdf895.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.