Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19572
Title: Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу
Authors: Кушлик-Дивульська, Ольга Іванівна
Поліщук, Наталія Володимирівна
Keywords: елементи лінійної алгебри
визначники
системи лінійних алгебраїчних рівнянь
вектори
скалярний добуток
векторний добуток
мішаний добуток
пряма на площині, в просторі
криві 2-го порядку: коло, еліпс, гіпербола, парабола
площина в просторі
числові послідовності
функція однієї змінної
похідна
диференціал функції
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Елементи лінійної, векторної алгебри. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу [Електронний ресурс] : навчальний посібник [для студентів Видавничо-поліграфічного інституту спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. І. Кушлик-Дивульська, Н. В. Поліщук ; відп. ред. С. Д. Івасишен. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 141 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19572
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КМФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vmatem_pos17.pdf3.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.