Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19673
Title: Засоби збереження інформації в енергетиці
Authors: Настенко, Дмитро Васильович
Марченко, Анатолій Андрійович
Тимохін, Олександр Вікторович
Keywords: Oracle
SELECT
Функції SQL
PL/SQL
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Засоби збереження інформації в енергетиці [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 141 –«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» освітнього ступеня спеціаліст та магістр / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Д. В. Настенко, А. А. Марченко, О. В. Тимохін. – Електронні текстові данні (1 файл: 501,97 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 71 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19673
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zasoby_zberezhennya_inform_metod.pdf501.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.