Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19693
Title: Фізика 2. Розділ Оптика
Other Titles: Методичні вказівки до лабораторної роботи 3-5б «Вивчення магнітного поля та його впливу на поляризацію світла у магнітооптичних кристалах»
Authors: Лінчевський, Ігор Валентинович
Панченко, Марія Мирославівна
Keywords: ефект Фарадея
магнітооптичний кристал
фізика
оптика
магнітні поля
поляризація світла
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Фізика 2. Розділ Оптика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до лабораторної роботи 3-5б «Вивчення магнітного поля та його впливу на поляризацію світла у магнітооптичних кристалах» напрям підготовки 0908 «Електроніка», спеціальність 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка», 6.050803 «Акустотехніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Лінчевський, М. М. Панченко. – Електронні текстові данні (1 файл: 574,59 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 14 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/19693
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КЗТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лаб роб 3-5b.pdf574.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.