Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1991
Title: Методологія наукових досліджень
Keywords: наукові дослідження
планування експериментів
Issue Date: 2012
Citation: Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] : комп'ютерний практикум для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» професійного спрямування «Хімічні технології неорганічних речовин» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. Л. Концевой, І. М. Астрелін, С. А. Концевой. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,31 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1991
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ТНР,ВтаЗХТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-12-233.doc
  Restricted Access
2.37 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.