Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20511
Title: Метрологія
Authors: Філіппова, Марина В’ячеславівна
Заєць, Сергій Сергійович
Волошко, Оксана Вячеславівна
Keywords: метрологія
вимірювання
контроль деталей
розмір
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Метрологія [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів приладобудівного факультету спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. В. Філіппова, О. В. Волошко, С. С. Заєць. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 49 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20511
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ВП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод лаб метрология 1.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.