Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21008
Title: Методичні вказівки до проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни “Методи 3D-інженерії” другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр», галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва
Authors: Степанюк, Андрій Романович
Гробовенко, Ярослав Віталійович
Keywords: 3D-моделювання
САПР
SolidWorks
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Степанюк, А. Р. Методичні вказівки до проведення комп’ютерного практикуму з дисципліни “Методи 3D-інженерії” другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр», галузь знань 13 «Механічна інженерія», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва [Електронний ресурс] / А. Р. Степанюк, Я. В. Гробовенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 43 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21008
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (МАХНВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Ст-Гр_metody_3d_inzhenerii(1).pdf3.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.