Skip navigation

Mechanics and Advanced Technologies : [799] Головна сторінка фонду Перегляд статистики

Logo
ISSN 2522-4255 (Online), ISSN 2521-1943 (Print)
Періодичність: 3 рази на рік
Рік заснування: 1964
Тематика: метою міжнародного науково-технічного журналу «Mechanics and Advanced Technologies» є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.
Попередня назва: Міжнародний науково-технічний журнал «Mechanics and Advanced Technologies» є правонаступником збірника "Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія машинобудування" (ISSN 2305-9001, e-ISSN 2409-5966), який припинив своє існування.
Офіційний сайт: http://journal.mmi.kpi.ua/

Перегляд

Підфонди цього фонду

2009 [81]

2010 [178]

2011 [136]

2012 [106]

2013 [93]

2014 [80]

2015 [64]

2016 [61]