Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21335
Title: Хвильові зубчасті передачі
Authors: Бабенко, Андрій Єлисейович
Бойко, Сергій Леонідович
Боронко, Олег Олександрович
Лавренко, Ярослав Іванович
Трубачев, Сергій Іванович
Keywords: wave transfers
хвильові передачі
волновые передачи
static problem
статична задача
статическая задача
oscillations
коливання
колебания
stress-strain state
напружено-деформованого стан
напряженно-деформированное состояние
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Хвильові зубчасті передачі [Електронний ресурс] : монографія / А. Є. Бабенко, С. Л. Бойко, О. О. Боронко, Я. І. Лавренко, С. І. Трубачев ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,31 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 112 с. – Бібліогр.: с. 105-106. – Назва з екрана.
Description: Монографію присвячено створенню та обґрунтованню ефективної розрахункової моделі гнучкого колеса і зубчастого вінця ГК хвильової зубчастої передачі. В результаті проведених досліджень на основі варіаційно-сіткових методів створена методика уточненого розрахунку напружено-деформованого стану гнучкого колеса продемонстрована на прикладі ХЗП-160. Вирішена задача про НДС зубчастого вінця, як тривимірна задача теорії пружності, яка дозволила встановити характер розподілення напружень, як по профілю так і утворюючого вінця. На основі створеної розрахункової моделі чисельно визначена резонансна частота та виявлено вплив «денця» на жорсткість та резонансну частоту ГК типу «стакан».
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21335
Appears in Collections:Монографії (ДММОМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khv_zub_per.pdf5.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.