Skip navigation

Наукові вісті КПІ: міжнародний науково-технічний журнал : [1347] Community home page

ISSN 2663-7472 (Online), ISSN 2617-5509 (Print)
Періодичність: 6 разів на рік
Рік заснування: 1997
Тематика: електроніка, радіотехніка та телекомунікації; енергетика та енергогенеруючі технології; інформаційні технології, системний аналіз та керування; матеріалознавство та машинобудування; приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка; проблеми енергозбереження.
Попередня назва: Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: міжнародний науково-технічний журнал (Наукові вісті НТУУ «КПІ») (до лютого 2018 р.).
Архів статей: http://bulletin.kpi.ua/
Офіційний сайт: http://scinews.kpi.ua/

Browse

Sub-communities within this community

2005 [1]

2006 [2]

2008 [132]

2009 [131]

2010 [143]

2011 [143]

2012 [142]

2013 [124]

2014 [114]

2015 [91]

2016 [87]

2017 [88]

2018 [58]

2019 [48]

2020 [38]

2021 [5]