Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21707
Title: Генетика
Authors: Клечак, Інна Рішардівна
Ліновицька, Віта Михайлівна
Тітова, Лариса Олександрівна
Keywords: модифікаційна мінливість
варіаційний ряд
норма реакції
помилка середньої арифметичної
коефіцієнт варіації
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Генетика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. Р. Клечак, В. М. Ліновицька, Л. О. Тітова. – Електронні текстові дані (1 файл: 613,72 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 40 с. – Назва з екрана.
Description: Математичні методи знаходять все більш широке застосування в біології взагалі, і в генетиці зокрема. Методичні особливості біометрії дозволяють значно розширити та поглибити методику наукового прогнозування в біології шляхом визначення достовірності вибіркових показників і аналізу можливості (або неможливості) перенесення результатів завершених наукових робіт в галузь більш широкого використання в теорії і практиці. Вміле застосування методів біометрії допоможе майбутньому спеціалісту у вирішенні принаймні двох основних задач: перевірці можливості масового впровадження тієї новизни, яка отримана у вибірковому дослідженні, та перевірці гіпотез (гарантій, рекомендацій).
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21707
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ПБТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РР_2017.pdf613.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.