Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21713
Title: Основи генетичної та клітинної інженерії
Authors: Клечак, Інна Рішардівна
Keywords: генетичне конструювання
рестриктази
вектори
секвенування
блоттінг
калусогенез
органогенез
соматичний ембріогенез
клональне мікророзмноження
первинні культури
перещеплювані культури
моношар
Issue Date: 2017
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Основи генетичної та клітинної інженерії [Електронний ресурс] : програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму підготовки (спеціальності) 6.051401 «Біотехнологія» (162 «Біотехнології та біоінженерія»), програм професійного спрямування (спеціалізацій) 6.05140101 «Промислова біотехнологія», 6.05140102 «Молекулярна біотехнологія», 6.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. Р. Клечак. – Електронні текстові дані (1 файл: 314,66 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 10 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21713
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ПБТБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навч_програм 2017.pdf314.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.