Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22236
Title: Мікроконтролерне управління робототехнічними системами
Authors: Гуменний, Дмитро Олександрович
Keywords: atmal
avr
мікроконтролерне управління
мікроконтролер
Issue Date: 12-Jan-2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Гуменний, Д. О. Мікроконтролерне управління робототехнічними системами [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Д. О. Гуменний ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,74 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 110 с. – Назва з екрана.
Description: Методичні рекомендації для виконання циклу практичних та лабораторних робіт з курсу дисциплін "Цифрова електроніка", "Мікропроцесорні системи", "Мікроконтролерні системи" та "Мікроконтролерне управління робототехнічними системами". У рекомендаціях наявні практичні методи розробки програмного коду на розповсюдженому мікроконтролері Atmal архітектури AVR / RISC. Зазначений матеріал містить лекційний та практичний курс та призначений для викладання вказаних дисциплін в університетах технічного спрямування.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22236
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (КТК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avr_метед_МКУРС.docxметодичні рекомендації для вивчення курсу2.74 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.