Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22714
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСолодько, С. Ю.-
dc.contributor.authorSolodko, S. Y.-
dc.date.accessioned2018-04-06T10:49:48Z-
dc.date.available2018-04-06T10:49:48Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationСолодько С. Ю. Можливості застосування акторно-мережевої теорії до вивчення функціонування мережі виробництва міжнародних телевізійних новин на прикладі висвітлення військового конфлікту на Донбасі / Солодько С. Ю. // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2015. – № 3/4 (27/28). – С. 101–107. – Бібліогр.: 25 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/22714-
dc.language.isoukuk
dc.sourceВісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право, № 3/4 (27/28)uk
dc.subjectакторно-мережева теоріяuk
dc.subjectрежими виробництва істиниuk
dc.subjectБруно Латурuk
dc.subjectVice Newsuk
dc.subjectконфлікт на Донбасіuk
dc.subjectжурналістська об‘єктивністьuk
dc.subjectactor-network theoryuk
dc.subjectmodes of truth productionuk
dc.subjectBruno Latouruk
dc.subjectthe Donbas conflictuk
dc.subjectjournalistic objectivityuk
dc.titleМожливості застосування акторно-мережевої теорії до вивчення функціонування мережі виробництва міжнародних телевізійних новин на прикладі висвітлення військового конфлікту на Донбасіuk
dc.title.alternativeApplication of the actor-network theory to international TV news production in coverage of the Donbass conflictuk
dc.typeArticleuk
dc.format.pagerangeС. 101-107uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc316.77uk
dc.description.abstractukВ статті продемонстровано можливості застосування методів акторно-мережевої теорії до вивчення журналістських практик. На основі порівняльного дослідження роботи репортерів телевізійного каналу CCTV America та інтернет-ресурсу Vice News у висвітленні збройного конфлікту на Сході України показана плодотворність залучення до аналізу не-людських актантів мережі та важливість переосмислення їх онтологічного статусу та ролі у режимах виробництва істини, які функціонують у засобах масової інформації. Обґрунтування зумовленості формату та умов продукування новин фізичною природою каналу ретранслятора приводить до розкриття специфіки функціонування режиму виробництва істини, який у випадку телевізійних новинарних агентств вибудовується довкола внутрішньої відстороненості репортера і нагадує режим об‘єктивності, який функціонує у судочинстві, а у випадку інтернет-ресурсу Vice News – більшою мірою залежить від зовнішнього стосовно репортера відеоряду і за своїм характером є ближчим до режиму наукової об‘єктності.uk
dc.description.abstractenThe article demonstrates the possibility of using actor-network theory to study journalistic practices. The comparative study of how the reporters of the CCTV English television channel and the internet-based Vice News channel covered the armed conflict in eastern Ukraine shows the fruitfulness of involving the non-human actants to the analysis and demonstrates the importance of rethinking their ontological status and role in the modes of truth production that operate in the media. Constructivist approaches argue that news media being a conduit for dominant ideologies literally create the reality on the semantic level of sense -making. While the actor-network theory from the other hand allows one to trace the different channels through which specific associations between different actants of the media network take place to enable the existence of socio-material assemblages which result in particular regimes of truth. The Donbas conflict being an arena for problematizing the age old journalistic values of objectivity and impartiality in news coverage and in the same time attracting the attention of both traditional and innovative media, provides the ANT research with abundance of materials. The explanation of how the conditions of news production and news form at depend on the material characteristics of news channels leads to a better understanding of the specific characteristics of a particular mode of truth production, which in the case of television news agencies is built upon the inner detachment of the reporter and has common features with the mode of objectivity that operates in legislature, while in the case of the Vice News the mode of truth production is largely dependent on video materials which are external to the reporter and it has many common features with the scientific objectivity.uk
dc.description.abstractruВ статье продемонстрированы возможности применения методов акторно-сетевой теории к изучению журналистских практик. На основе сравнительного исследования работы репортеров телевизионного канала CCTV America и интернет-ресурса Vice News в освещении вооруженного конфликта на Востоке Украины показана плодотворность привлечения к анализу не-человеческих актантов сети и важность переосмысления их онтологического статуса и роли в режимах производства истины, которые функционируют в средствах массовой информации. Объяснение обусловленности формата и условий выработки новостей физической природой канала ретранслятора приводит к раскрытию специфики функционирования режима производства истины, который в случае телевизионных новостных агентств выстраивается вокруг внутренней отстраненности репортера и напоминает режим объективности функционирующий в судопроизводстве, а в случае интернет -ресурса Vice News - в большей степени зависит от внешнего по отношению репортеру видеоряда и по своему характеру является близким к режиму научной объектности.uk
dc.publisherНТУУ «КПІ»uk
Appears in Collections:Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць, № 3/4 (27/28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VPSP2015-3-4_101-107.pdf476.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.