Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22890
Title: Організація комп’ютерних мереж: конспект лекцій
Authors: Олещенко, Любов Михайлівна
Keywords: комп’ютерна мережа
компьютерная сеть
VLAN
протокол
protocol
комутація
switching
маршрутизація
routing
OSPF
OSI
Ethernet
ІР-адресація
IP addressing
мережева безпека
network security
ACL
NAT
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Олещенко, Л. М. Організація комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», спеціалізації «Програмне забезпечення комп’ютерних та інформаційно-пошукових систем» / Л. М. Олещенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,17 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 225 с. – Назва з екрана.
Description: Курс лекцій з дисципліни «Організація комп’ютерних мереж» розрахований на 36 академічних годин аудиторних занять. Конспект лекцій складається з 18 розділів, кожен з яких присвячений одній лекції з дисципліни «Організація комп’ютерних мереж». У кожному розділі надаються теоретичні відомості з певної теми, контрольні питання для самоперевірки та список рекомендованої літератури.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22890
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ПЗКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizacia_komputernyh_merezh_Konspekt_lekciy.pdf3.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.