Навчально-методичні матеріали (ПЗКС)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 43
 • ДокументВідкритий доступ
  Операційні системи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Рибачок, Н. А.
  Навчальний посібник містить приклади використання хмарних сервісів, утиліт операційних систем та системного програмного забезпечення для керування роботою операційних систем Windows та Linux. Навчальний посібник містить інструкції до виконання лабораторних робіт, а також вимоги до оформлення звітів. Видання призначене для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології суперкомп'ютерних обчислень. Лекції
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Юрчишин, Василь Якович
  Навчальний посібник розроблено для вивчення студентами теоретичних відомостей та ознайомлення з практичними прийомами роботи по розробці програмних продуктів в області суперкомп’ютерних обчислень. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем») освітньокваліфікаційного рівня Магістр факультету прикладної математики НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування сучасних високопродуктивних обчислювальних систем. Лекції
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Юрчишин, Василь Якович
  Навчальний посібник розроблено для вивчення студентами теоретичних відомостей та ознайомлення з практичними прийомами роботи при розробці сучасних високопродуктивних обчислювальних систем. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем») освітньокваліфікаційного рівня Магістр факультету прикладної математики НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування сучасних високопродуктивних обчислювальних систем. Комп'ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Дичка, А. І.; Юрчишин, В. Я.
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з теоретичними відомостями та практичними прийомами роботи із сучасними високошвидкими обчислювальними системами та вимогами до виконання лабораторних робіт. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології суперкомп’ютерних обчислень. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дичка, А. І.; Юрчишин, В. Я.
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з теоретичними відомостями та практичними прийомами роботи із сучасними високошвидкими обчислювальними системами та вимогами до виконання лабораторних робіт. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Хмарні та Grid-технології. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Юрчишин, Василь Якович
  Навчальний посібник розроблено для засвоєння студентами теоретичних відомостей та ознайомлення з практичними прийомами роботи по розробці програмних продуктів в області хмарних та грід-технологій. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем») освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр факультету прикладної математики НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Хмарні та Грід-технології. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Юрчишин, Василь Якович
  Навчальний посібник розроблено для вивчення студентами теоретичних відомостей та ознайомлення з практичними прийомами роботи по розробці програмних продуктів в області хмарних та грід-технологій. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем») освітньокваліфікаційного рівня Магістр факультету прикладної математики НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Математичне моделювання систем і процесів: комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дичка, Іван Андрійович; Онай, Микола Володимирович; Заболотня, Тетяна Миколаївна
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з теоретичними відомостями та практичними прийомами побудови та аналізу математичних моделей, що описуються диференціальними рівняннями та їх системами, а також вимогами до виконання лабораторних робіт, зокрема правилами їх оформлення. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмні методи оброблення експериментальних даних: комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дичка, Іван Андрійович; Онай, Микола Володимирович; Заболотня, Тетяна Миколаївна
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з теоретичними відомостями та практичними прийомами розв’язання математичних задач за допомогою комп’ютерних засобів, а також вимогами до виконання лабораторних робіт, зокрема правилами їх оформлення. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи побудови програмних засобів для матричних обчислень: комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Дичка, Іван Андрійович; Онай, Микола Володимирович; Заболотня, Тетяна Миколаївна
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з теоретичними відомостями та практичними прийомами розв’язання математичних задач за допомогою комп’ютерних засобів, а також вимогами до виконання лабораторних робіт, зокрема правилами їх оформлення. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення, освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем» факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування та розроблення мережевого програмного забезпечення. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-01-01) Олещенко, Любов Михайлівна
  Навчальний посібник розроблено для ознайомлення студентів з технологіями програмування JavaScript та Python для проектування мереж ІоТ та розроблення програмного забезпечення для інтелектуальних пристроїв, використання API для мережевих додатків, вимогами до оформлення звітів виконаних лабораторних робіт. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення факультету прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Computer Systems and Networks Fundamentals. Laboratory Work Tutorial
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Оleshchenko, Liubov Mykhailivna
 • ДокументВідкритий доступ
  Машинне навчання. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Олещенко, Любов Михайлівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Збірник задач з аналітичної геометрії. Навчальний посібник для проведення практичних занять з дисципліни «Аналітична геомрія та лінійна алгебра»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Сущук-Слюсаренко, Вікторія Ігорівна; Бухтіяров, Юрій Вікторович; Жабіна, Валентина Валеріївна; Дрозденко, Любов Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології оброблення великих даних. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Олещенко, Любов Михайлівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Історія науки і техніки. Навчально-методичні матеріали для студентів факультету прикладної математики
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Лебедєв, Ігор Касьянович; Ігнатова, Людмила Русланівна; Махінько, Анна Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей та математична статистика 1. Теорія ймовірностей (5/I-1). Робоча програма кредитного модуля
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-06-07) Сущук-Слюсаренко, Вікторія Ігорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей. Робоча програма кредитного модуля
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-06-05) Сущук-Слюсаренко, Вікторія Ігорівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Fundamentals of Web Programming. Practical Tutorial
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021-06) Oleshchenko, Liubov Mykhailivna
  This tutorial is developed for familiarizing students with basic theoretical matter and practical methods of web programming and requirements for laboratory work. The tutorial includes the introduction and 6 sections devoted to a certain laboratory task. There are a work objective, a description of the task, theoretical information, and methodological instructions for every laboratory task; questions for self-assessment and a list of recommended literature. The tutorial is aimed at students of the speciality 121 “Software Engineering”, educational program “Software Engineering of Multimedia and Information Retrieval Systems” of the Faculty of Applied Mathematics of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології оброблення великих даних. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Олещенко, Любов Михайлівна