Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/22950
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorКасьянов, Павло Олегович-
dc.contributor.authorПалійчук, Лілія Сергіївна-
dc.date.accessioned2018-05-18T12:11:18Z-
dc.date.available2018-05-18T12:11:18Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationПалійчук, Л. С. Багатозначний аналіз еволюційних систем хвильового типу з нерегулярними обмеженнями : дис. … канд. техн. наук. : 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Палійчук Лілія Сергіївна. – Київ, 2018. – 170 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/22950-
dc.language.isoukuk
dc.subjectглобальна динаміка функцій стануuk
dc.subjectрозривна функція взаємодіїuk
dc.subjectавтономні еволюційні рівняння та включення другого порядкуuk
dc.subjectглобальний атракторuk
dc.subjectтраєкторний атракторuk
dc.subjectасимптотична поведінка розв’язківuk
dc.subjectglobal dynamics of state functionsuk
dc.subjectdiscontinuous interaction functionuk
dc.subjectsecond order autonomous evolution equations and inclusionsuk
dc.subjectglobal attractoruk
dc.subjecttrajectory attractoruk
dc.subjectasymptotical behavior of solutionsuk
dc.subjectглобальная динамика функций состоянияuk
dc.subjectразрывная функция взаимодействияuk
dc.subjectавтономные эволюционные уравнения и включения второго порядкаuk
dc.subjectглобальный аттракторuk
dc.subjectтраекторных аттракторuk
dc.subjectасимптотическое поведение решенийuk
dc.titleБагатозначний аналіз еволюційних систем хвильового типу з нерегулярними обмеженнямиuk
dc.typeThesis Doctoraluk
dc.format.page170 с.uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subject.udc517.9:519.816](043.3)uk
dc.description.abstractukДисертаційна робота присвячена дослідженню асимптотичної поведінки розв’язків класу дисипативних динамiчних систем хвильового типу з нерегулярними обмеженнями. В обмеженій області дослiджено якiсну поведiнку слабких розв’язкiв еволюцiйної системи хвильового типу з розривною нелiнiйнiстю в скалярному випадку та поширено отриманi результати на бiльш загальне диференціально-операторне включення. Дослiджено асимптотичну поведiнку розв’язкiв стохастично збуреної дисипативної динамiчної системи. Побудувано алгоритм розв’язання задач дослiдження глобальної поведiнки функцiй стану для еволюцiйних задач з нерегулярними обмеженнями, який може застосовуватись до класiв математичних моделей, що описують поведiнку процесiв та полiв рiзної природи. Отримані результати застосовано до дослiдження п’єзоелектричної системи. Це дозволило забезпечити стiйке функцiонування дослiджуваного об’єкту. Отриманi теоретичнi результати можуть бути використанi в процесах керування для зменшення або компенсацiї небажаних ефектiв, для обґрунтування чисельних алгоритмiв пошуку слабких розв’язкiв, при виведеннi дослiджуваних систем на заданi стацiонарнi рiвнi.uk
Appears in Collections:Дисертації (вільний доступ)
Дисертації (ММСА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paliichuk_diss.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.