Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23409
Title: Методичне видання з курсу «Прикладна геофізика» для студентів спеціальності 184 «Гірництво» спеціалізацій «Геотехнічне і міське підземне будівництво», «Розробка родовищ та видобування корисних копалин»
Authors: Кравець, Віктор Георгійович
Бойко, Віктор Вікторович
Issue Date: 2018
Citation: Методичне видання з курсу «Прикладна геофізика» для студентів спеціальності 184 «Гірництво» спеціалізацій «Геотехнічне і міське підземне будівництво», «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» [Електронний ресурс] / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. В. Г. Кравець, В. В. Бойко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 70 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23409
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (ГІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lecture PGF.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.