Skip navigation

Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування: збірник наукових праць, № 42 : [34] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Декан радіотехнічного факультету Олександр Іванович Рибін-
2010Стабілізатор з малим падінням напруги на регулюючому елементіМалюкін, О. В.; Піддубний, В. О.; Піддубний, В. В.; Malyukin, O. V.; Piddubny, V. O.; Piddubny, V. V.; Малюкин, А. В.; Поддубный, В. А.; Поддубный, В. В.
2010Селективні фільтри на коаксіальних діелектричних резонаторахЦикалов, Д. В.; Орлов, А. Т.; Рибін, О. І.; Tcykalov, D. V.; Orlov, A. T.; Rybin, O. I.; Цыкалов, Д. В.; Орлов, А. Т.; Рыбин, А. И.
2010Про когерентність електромагнітних хвиль, зокрема, світлових (частина ІІІ)Дем‘яненко, П. О.; Зіньковський, Юрій Францевич; Demianenko, P. O.; Zinkowskij, Ju. F.; Демьяненко, П. А.; Зиньковский, Юрий Францевич
2010Багатопроменеві антенні решітки на основі лінз РотманаБулашенко, А.В.; Bulashenko, A.V.; Булашенко, А.В.
2010Методи НВЧ-діагностики плазмиВоропаєв, П.В.; Митрофанов, А.Б.; Біденко, В.А.; Зоренко, О.В.; Voropaiev, P.V.; Mytrofanov, A.B.; Bidenko, V.A.; Zorenko, A.V.; Воропаев, П.В.; Митрофанов, А.Б.; Биденко, В.А.; Зоренко, А.В.
2010Розвиток НЕМТДяченко, С.М.; Павлюченкова, А.М.; Dyachenko, S.M.; Pavlyuchenkova, A.M.; Дяченко, С.М.; Павлюченкова, А.М.
2010Особливості педагогічних тестівЗіньковський, Юрій Францевич; Мірських, Г. О.; Zinkovskiy, Y. F.; Mirskikh, G. A.; Зиньковский, Юрий Францевич; Мирских, Г. А.
2010Використання невзаємних пасивних пристроїв в КВЧ-терапіїБурим, О.А.; Вунтесмері, Вол.С.; Burim, O.A.; Vountesmery, Vl.S.; Бурим, О.А.; Вунтесмери, Вл.С.
2010Повышение достоверности неинвазивного анализа макроэлементов в крови методом цифровой обработки ЭКГЯковенко, И. А.; Клочко, Т. Р.; Пелых, А. Н.; Леус, Е. А.; Яковенко, І. А.; Клочко, Т. Р.; Пелих, А. Н.; Леус, Є. А.; Yakovenko, I. A.; Klochko, T. R.; Pelykh, A. N.; Leus, E. A.
2010Апаратна реалізація і діагностичні можливості методу газорозрядної візуалізаціїКухтин, В.В.; Петельський, П.В.; Чепурний, Ю.В.; Kuhtin, V.V.; Petelskyi, P.V.; Chepurnyi, Ju.V.; Кухтин, В.В.; Петельський, П.В.; Чепурный, Ю.В.
2010Математичне моделювання процесів розсіювання лазерного випромінювання від біологічних об’єктівКириченко, В.В.; Богомолов, М.Ф.; Kyrychenko, V.V.; Bogomolov, M.P.; Кириченко, В.В.; Богомолов, Н.Ф.
2010Визначення похибки вимірювання побічних сигналів в мережі електроживленняКудінов, Є. В.; Кухоль, Є. М.; Kudinov, E.; Kuchol, E.; Кудинов, Е. В.; Кухоль, Е. Н.
2010Моделювання залежності частоти коливань генератора на комбінаційних частотах від характеристик його елементівКудінов, Є. В.; Белюженко, В. Б.; Kudinov, E. V.; Belyuzhenko, V. B.; Кудинов, Е. В.; Белюженко, В. Б.
2010Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергіїБерезянський, Б.М.; Bereziansky, B.; Березянский, Б.М.
2010Электромагнитная идентификация диэлектрических материаловЯненко, А.Ф.; Перегудов, С.Н.; Головчанская, А.Д.; Яненко, О.П.; Перегудов, С.М.; Головчанська, О.Д.; Yanenko, A. F.; Peregudov, S.N.; Golovchanska, A.D.
2010Спектр випромінювання струму часткового розряду у діелектрикахБабушкін, А. М.; Дюжаєв, Л. П.; Babushkin, A. M.; Duzhaev, L. P.; Бабушкин, А. М.; Дюжаев, Л. П.
2010Пристрій для збільшення тривалості радіосигналівШупта, О.О.; Богомолов, М.Ф.; Shupta, А.; Bogomolov, N.; Шупта, А.А.; Богомолов, Н.Ф.
2010Особливості організації виробництва радіоелектронних виробівМірських, Г. О.; Антипенко, Р. В.; Mirskikh, G. A.; Antipenko, R. V.; Мирских, Г. А.; Антипенко, Р. В.
2010Симуляція роботи операційного підсилювача на МДН-транзисторахРоздобудько, І.В.; Доценко, К.В.; Rozdobudko, I.; Dotsenko, K.; Роздобудько, И.В.; Доценко, К.В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34