Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24277
Title: Сучасні високошвидкісні обчислювальні системи: комп’ютерний практикум
Authors: Шкурат, Оксана Сергіївна
Юрчишин, Василь Якович
Keywords: кластерні обчислювальні системи
вітруальні машини
паралельні та розподілені обчислення
Issue Date: 2018
Publisher: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Citation: Сучасні високошвидкісні обчислювальні системи: комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. С. Шкурат, В. Я. Юрчишин. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 50 с. – Назва з екрана.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24277
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (ПЗКС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasni_vysokoshvydki_obchysliuvalni_systemy.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.