Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2562
Title: Незвичне бачення традиційних проблемних питань фізики
Authors: Сусь, Богдан Арсентійович
Сусь, Богдан Богданович
Keywords: релятивістський рух тіл
корпускулярність світла
рівняння Максвелла
маса фотона
дослід Майкельсона
швидкість тіла
явище дифракції
явище інтерференції
принцип Гюйгенса-Френеля
Issue Date: 2010
Publisher: Просвіта
Citation: Сусь, Б. А. Незвичне бачення традиційних проблемних питань фізики [Електронний ресурс] : науково-методичне видання / Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,03 Мбайт). – Київ : Просвіта, 2010. – [135 с.] – Назва з екрана.
Abstract: В навчально-методичному посібнику дається нетрадиційний розгляд традиційних проблемних питань фізики, які вивчаються у вищій і загальноосвітній школі. Зокрема питання існування матерії у вигляді речовини і поля і її переходу з одного виду в інший як форми руху, питання релятивістської маси, двоїстості природи світла як форми руху, що являє собою коливання типу маса–енергія–маса–енергія–…, хвильовий характер хвиль де Бройля і природу співвідношення невизначеностей, несуперечливе квантове тлумачення явища дифракції та інші проблемні питання. Посібник може бути використаний викладачами вищої школи і вчителями для організації самостійної роботи студентів і учнів над проблемними питаннями фізики, організації диспутів тощо.
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2562
ISBN: 978-966-2133-14-1
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та практикуми (КЗТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nezv_Bachennya_UKR.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.