Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2568
Title: Дипломне проектування
Keywords: види дипломних проектів
оформлення дипломного проекту
орієнтовний обсяг проектів
етапи дипломного проектування
додатки
Issue Date: 2012
Citation: Дипломне проектування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання атестаційних робіт випускників бакалаврів, спеціалістів та магістрів для студентів усіх форм навчання, напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7.05070106 та 8.05070106 «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. А. Марченко, Д. Л. Лавренова. – Електронні текстові дані (1 файл: 932 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 46 с. – Назва з екрана.
Description: Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
URI: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2568
Appears in Collections:Методичні посібники та рекомендації (АЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplomne_proektuvannya.pdf
  Restricted Access
932.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.